Představujeme tým urologie a nové přístroje a zákroky

Článek

11. 11. 2022 Urologie

 „Česká republika patří z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů mezi nejzatíženější státy Evropy i světa. Rakovina u nás každý rok připraví o život 27 000 lidí. Nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v ČR je přitom karcinom prostaty,“ upozorňuje Tomáš Chmelenský, vedoucí lékař oddělení urologie Canadian Medical.

MUDr. Tomáš Chmelenský, vedoucí lékař urologie

Po vystudování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 zamířil do USA a Německa, kde absolvoval stáže se zaměřením na operační řešení striktur uretry, a to zejména uretroplastikou s bukálním štěpem a perineální prostatektomie. Mezi lety 2006 a 2016 profesně působil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a v Oblastní nemocnici v Příbrami. Od roku 2016 je součástí týmu Canadian Medical. Jeho polem působnosti jsou nádory, onemocnění močových cest, poruchy močení, fimóza, onemocnění mužských pohlavních orgánů, hematurie, infekce močových cest, ledvinové kameny, močová inkontinence, příznaky mužského přechodu (andropauzy) a v neposlední řadě poruchy erekce.

 

MUDr. Jan Mokriš, FEBU

Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a praxi získal na urologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, kde působil v letech 2012–2018. Specializoval se zejména na funkční urologii a zajišťoval urologickou péči o pacienty spinální jednotky Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Součástí týmu Canadian Medical je od roku 2015. Věnuje se kompletnímu spektru urologických diagnóz a preventivní péči o mužské zdraví. V rámci Canadian Medical provádí také chirurgické zákroky, jako je miniinvazivní bezskalpelová vasektomie nebo operace na mužském zevním genitálu.

 

MUDr. Jan Kříž

Po úspěšném vystudování oboru všeobecného lékařství na 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1979 začal působit na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice Praha. V roce 2001 se přesunul na kliniku dětské chirurgie Fakultní nemocnice Motol, kde dodnes působí jako vedoucí lékař dětské urologie. Zároveň působí jako odborný asistent na Urologické klinice Fakultní nemocnice Motol. Zaměřuje se zejména na léčbu dětí s vrozenými a získanými chorobami močového ústrojí a onemocnění genitálu chlapců. Kromě odborné praxe se rovněž věnuje publikační a přednáškové činnosti.

 

Nové přístroje a zákroky na urologické ambulanci AFI

V Canadian Medical se snažíme svým pacientům za pomoci nejmodernějších metod a přístrojů nabízet nejlepší dostupnou péči. Urologická ambulance AFI se může pochlubit hned několika novinkami, které kvalitu nabízených služeb ještě zvýší.

Ultrazvuk Samsung V7

Ultrazvuk je v urologii téměř nezbytným nástrojem. Nejčastěji se používá k detailnímu vyšetření ledvin a močového měchýře, ale může být využit i k vyšetření prostaty a struktur uložených v šourku, zejména varlat. Slouží k odhalení patologie močových cest jako jsou nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře, prostaty nebo varlat. Dále pak
k diagnostice močových konkrementů (kamenů), vyloučení poruchy odtoku moči, měření močového rezidua v močovém měchýři po vymočení či měření velikosti prostaty s ohledem
na poruchy mikce. Všechna tato vyšetření pomůže zpřesnit nový digitální barevný ultrazvukový přístroj třídy HighEnd Samsung V7.

Biopsie prostaty pod vizuální kontrolou pomocí ultrazvuku Samsung V7

Ambulance AFI nově provádí biopsii prostaty pod vizuální kontrolou pomocí ultrazvuku Samsung V7. Tento zákrok se obvykle provádí u mužů s podezřením na rakovinu prostaty.
Mezi hlavní indikace biopsie prostaty patří setrvale zvýšená hodnota PSA (prostatický specifický antigen), nebo PHI (index zdravé prostaty) v krevních odběrech, dále podezřelé ložisko popsané na magnetické rezonanci prostaty, či podezření na patologii v rámci fyzikálního vyšetření prostaty přes konečník.

Samotná biopsie prostaty se provádí transrektálně (přes konečník), nebo transperineálně (přes hráz) po lokální anestezii. Pod vizuální kontrolou se odebere 12 vzorků prostatické tkáně. Vzorky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny v rámci histologického vyšetření.

Bezskalpelová minimálně invazivní vasektomie

Tento zákrok nabízí operační přerušení obou chámovodů na šourku v lokální anestezii, což je nejspolehlivější metoda mužské antikoncepce. Operační technika je díky použití speciálních operačních nástrojů minimálně invazivní, což snižuje rizika operačních i pooperačních komplikací. Pooperační hojení je rovněž zkráceno na minimální dobu. Výkon se provádí na zákrokovém ambulantním sálu.

Uro biofeedback

Novinkou v rámci urologické ambulance na klinice YMCA je metoda léčby Biofeedback,
tedy cvičení s použitím zpětné vazby zprostředkované vizuálním nebo akustickým korelátem aktivity pánevního dna, kdy je vyvíjený tlak zachycen na monitoru pomocí křivky. Cílem léčby je naučit se relaxovat pánevní dno a zapojovat příslušné svaly. Toto cvičení je vhodné pro osoby, které mají problém s únikem moči, osoby s problémy po operaci, ženy po porodu či ženy v období klimakteria.

Ostatní metody nabízené v Canadian Medical

Kromě výše zmíněných novinek nabízí Canadian Medical široké spektrum vyšetření a zákroků prováděných špičkovými specialisty. K dispozici jsou hned 3 urologické ambulance, které nabízí širokou škálou moderních diagnosticko-terapeutických přístrojů a poskytují komplexní spektrum urologické péče od základních fyzikálních vyšetřovacích metodik po kompletní přístrojová a funkční vyšetření. Zároveň disponujeme kvalitními sonografickými přístroji, s jejichž pomocí jsou prováděna neinvazivní vyšetření močových cest. Tyto přístroje rovněž slouží k bioptickému vyšetření prostaty nebo funkčnímu vyšetření močových cest.

Nabízíme i možnost uroflowmetrie využívané ke zhodnocení funkčních poruch dolních cest močových. Ambulance disponuje moderními typy flexibilních cystoskopů s jejichž pomocí lze velmi detailně, a hlavně šetrně, diagnostikovat onemocnění močové trubice a močového měchýře. Při stanovování diagnóz kooperujeme s oddělením radiodiagnostiky (CT, MR, RTG) a ve spolupráci s laboratoří jsme schopni v našich urologických ambulancích nabírat celou škálu laboratorních hodnot včetně nejmodernějších nádorových markerů.

Mezi nejčastější vyšetření, které v našich urologických ambulancích provádíme, se řadí právě biopsie prostaty, uroflowmetrie, vasektomie či ultrazvuk močových cest a pohlavních orgánů. Velmi častá je rovněž flexibilní cystoskopie, tedy endoskopické vyšetření močové trubice a močového měchýře, či frenuloplastika, při níž se prodlužuje zkrácená uzdička penisu.

Související články

Článek

Kapavka – přenos, příznaky a léčba

Článek

Urologické zdraví dětí v CMC

Článek

MUDr. Tomáš Chmelenský: Prostydnutí nehrozí jen rýmičkou

Články a novinky

Novinka

Připravujeme: Nové pracoviště cévní chirurgie

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly? Pohybem i kompresními podkolenkami

Článek

MUDr. Lenka Rudolfová: Důležitá preventivní vyšetření pro ženy nad 45 let

Článek

MUDr. Tomáš Chmelenský: Rakovina prostaty a varlat každoročně postihne na 8 000 mužů

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Jarní alergie potrápí až čtvrtinu obyvatel. Příznaky nepodceňujte

Článek

Prevencí si ušetříte čas, bolest i finance, říká stomatolog

Článek

Psycholog radí: Jak přežít nakupování s malými dětmi

Novinka

FOTONA: Estetické a léčebné ošetření pokožky

Nechte si posílat novinky