Pracovnělékařské služby

Na českém trhu jsme největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele.

Výhody spolupráce s Canadian Medical

Na českém trhu jsme největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele. Zprostředkováváme pracovnělékařské služby pro více než 200 tis. zaměstnanců u více než 800 smluvních partnerů na 450 místech po celé republice a stojí za námi více než dvacetiletá zkušenost. Našimi klienty jsou největší zaměstnavatelé na trhu.

V práci trávíme velkou část dne a prostředí i podmínky, ve kterých se nacházíme, nás značně ovlivňují. Navíc každý jedinec se vyvíjí, jak psychicky, tak fyzicky, proto je dobré tyto změny sledovat, a předcházet vzniku různých nemocí, která mohou negativně vést k pracovní neschopnosti a dochází ke snižování efektivity práce a zvyšování finančních nákladů společnosti.

Pracovnělékařské služby (PLS) poskytujeme v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou. V rámci programu zajišťujeme i odborná vyšetření u specialistů pro rizikové práce. Společnost Canadian Medical nabízí také lékařskou péči nad rámec zákona. Jedná se o preventivní programy, díky kterým můžete z dlouhodobého hlediska snížit náklady spojené s nemocností svých zaměstnanců, a také o prémiovou lékařskou péči, kterou firmy nabízejí v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Výhody spolupráce s Canadian Medical

Komplexní zajištění agendy PLS
Celorepublikové pokrytí
Dostatečná kapacita lékařského personálu
Jedna kontaktní osoba
Centralizované objednávání
Jednotná a transparentní fakturace
Silný partner v případě řešení mimořádných situací (nemoci z povolání, kontrola z KHS, infekční nemoci na pracovišti atd.)
Usnadnění agendy HR (přednastavení formuláře, vedení lhůtníku, zasílání pozvánek, reporting, konzultace)

Jak probíhá spolupráce s Canadian Medical při pracovnělékařských prohlídkách?

1

Vstupní audit

Na počátku spolupráce bude provedeno šetření, které zmapuje současný stav i vaše specifické potřeby a na jehož základě vám navrhneme systém, jakým budou PLS služby probíhat

2

Provedení dohledů

Odborníci z Canadian Medical zkontrolují na podkladě zákonných požadavků řadu parametrů zdravotní bezpečnosti na pracovištích klienta Jedná se například o kontrolu osobních ochranných pomůcek, kontrolu lékárniček, vyhodnocení rizikových faktorů na pracovišti apod.

3

Výstupy a start

Na základě analýzy řešení ušité na míru potřebám klienta v oblasti pracovně- lékařské problematiky. Klient v Canadian Medical komunikuje s pracovníkem klientské péče, který je mu přidělen.

4

Školení pracovníků

Canadian Medical vyškolí odpovědné pracovníky na straně klienta v procesu organizace PLS agendy – systém objednávání, náležitosti žádanek apod. Důraz je kladen na maximální jednoduchost a přehlednost procesů.

5

Systém objednání

Mimořádně jednoduchý systém založený na jednom telefonním čísle klientského centra.

Health. The greatest wealth.


Co je potřeba k pracovnělékařské prohlídce?

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti včetně žádosti o pracovnělékařskou prohlídku, který je nezbytnou součástí každé prohlídkyv rámci PLS.
Potvrzení o provedení výstupní prohlídky včetně žádosti o provedení výstupní prohlídky, které je nezbytnou součástí každé výstupní prohlídky.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, je nezbytnou součástí prohlídky řidičů vyjma skupinys řidičským oprávněním skupiny „B“, je náležitostí dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 277/2004 Sb.
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (k řízení motorových vozidel), je nezbytnou součástí prohlídky všech řidičů,je náležitostí dle zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 277/2004 Sb.
Výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího lékaře vyjma výstupní prohlídky (výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího praktického lékaře lze použít pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby nejdéle 90 dnů ode dne jehovydání registrujícím poskytovatelem), u cizinců (vyjma občanů SR) je potřeba dodat úředně ověřený překlad do českého jazyka(dle zákona č. 373/2011 Sb.).
Rozhodnutí o přiznání invalidity (v případě přiznané invalidity).
Vzorek ranní moči ve zkumavce, či menší nádobě cca 50 ml.
Brýle, sluchadlo, nebo jiné zdravotní kompenzační pomůcky, máte-li je používat.
Očkovací průkaz (pokud máte).
U všech epidemiologicky závažných činností – potravinářský průkaz (pokud máte).
Doklad totožnosti (OP, u cizinců cestovní doklad).
V případě úhrady vstupní prohlídky uchazečem o zaměstnání hotovost na platbu.

Články a novinky

Novinka

Nově provádíme gynekologické vyšetření - expertní kolposkopii

Článek

Na slovíčko s „Andělem“ MUDr. Patrice Awonseba Baba-Musah

Novinka

Novinky v myCANADIAN: Asistent medikace a kontrola lékových interakcí

Novinka

Nechte své děti očkovat proti COVID-19 u pediatra na klinice AFI

Článek

Jaké jsou nejčastější bolesti a problémy v břišní oblasti a kdy je namístě vyhledat lékaře?

Článek

Chcete skoncovat s kouřením? Hledejte podporu u odborníka

Článek

Povánoční menu – po vydatné vánoční večeři malá změna

Článek

PF 2022

Článek

Doktor v mobilu

Nechte si posílat novinky