Spondylochirurgie

Spondylochirurgie

Spondylochirurgie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a (zejména chirurgickou) léčbou postižení a poranění páteře v celé své délce včetně anatomických oblastí přiléhajících k páteři - týlní krajiny na straně jedné a kostí křížovou a pánví na straně druhé.

Vzhledem k anatomické stavbě páteře jako struktury tvořící mechanickou osu lidského těla a současně struktury chránící míchu a nervy se jedná o obor na pomezí ortopedie a neurochirurgie. Mezi nejčastější spondylochirurgickou problematiku patří degenerativní postižení páteře (výhřezy a degenerativní postižení plotének) a zlomeniny obratlů, mezi vzácnější pak nádory, záněty a deformity páteře, často ale dochází ke kombinaci zmíněných entit.

Léčba bývá velmi komplexní a vyžaduje spolupráci dalších medicínských oborů - radiodiagnostiky, neurologie, fyzioterapie a psychologie. 

Spondylochirurgická péče v Canadian Medical

V rámci spondylochirurgie se v Canadian Medical specializujeme zejména na:

  • Komplexní ambulantní vyšetření, diagnostiku a léčbu onemocnění celé páteře se zaměřením na chronické obtíže a bolestivé stavy, zejména se jedná o degenerativní změny, úrazy a poúrazové stavy, deformity (skoliózy, kyfózy a spondylolistézy), nádorové onemocnění páteře anebo stavy po předchozích operacích páteře a to jak u dětí, adolescentů a dospělých pacientů.
  • Konzultace obrazové dokumentace – rentgenových snímků nebo snímků magnetické rezonance či počítačové tomografie (RTG, CT, MRI) páteře.
  • Konzultace před elektivním operačním výkonem na páteři (tzv. „second opinion“).
  • Kontrola stavů po operaci páteře ve FN Motol, následná pooperační a poúrazová péče.
  • Operační intervence provádíme ve spolupráci s předním centrem spondylochirurgie v ČR, Klinikou spondylochirurgie 1. LF UK a FN v Motole. Odborným garantem spolupráce je prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Lékaři a ordinace

Vyberte kliniku

Vyberte obor léčby

Jazykové znalosti

Další nastavení

Zrušit všechny filtry

{{doctor.name}}

{{doctor.role}} , {{specialization}}

{{clinic}}

Jazykové znalosti: {{language}}

Nebyly nalezené žádné záznamy

Články a novinky

Novinka

Nošení respirátorů na klinikách Canadian Medical

Novinka

Změna poskytované stomatologické péče v Canadian Medical

Novinka

Novinky v oblasti pracovnělékařských služeb

Článek

Mgr. Ing. Jitka Jirků: Problémy se zažíváním

Článek

Hubnutí po padesátce: Nastartujte si metabolismus, abyste spalovaly rychleji

Novinka

PF 2023

Novinka

Noví vedoucí lékaři specializací neurologie a oftalmologie

Článek

Upozornění: Zvýšené počty respiračních onemocnění

Článek

Expats.cz: MUDr. Barbara Taušová o vztahu mezi lékařem a pacientem v Česku

Nechte si posílat novinky