Anesteziologie

Máte-li obavy z návštěvy stomatologa, nabízíme efektivní možnosti, jak ošetření zvládnout bez bolesti a stresu.

Zubní ošetření vyvolává v mnoha lidech, a zejména u dětí, nepříjemné pocity, u někoho dokonce strach a paniku. Efektivní tišení bolesti je proto podstatnou součástí moderní stomatologie. Každý z nás asi zná klasickou injekci proti bolesti. Jsou ale i jiná řešení.

Celková anestezie

Celková anestezie je farmakologicky navozený stav, ve kterém je vyřazeno vědomí a vnímání bolesti celého těla. Je poskytována při větších, zdlouhavých a bolestivých výkonech, které nelze provést v místním znecitlivění. Nejčastější indikací celkové anestezie je snížená schopnost spolupráce pacienta u výkonu, jeho neošetřitelnost a především nízký věk pacienta.

V celkové anestezii ošetřujeme tedy primárně dětské pacienty se strachem ze zubního ošetření. Po konzultaci s lékařem je však možné provést toto ošetření i u dospělého pacienta.

Celková anestezie je vedena zkušeným anesteziologem, který zajistí periferní žílu flexibilní kanylou. Během výkonu se podávají nitrožilně anestetika, svalová relaxancia a anesteziologické plyny. Zajištění dýchacích cest provádíme endotracheální intubací, laryngyální maskou nebo obličejovou maskou. Pacient je po celou dobu výkonu napojen na monitor vitálních funkcí.

Po návratu základních funkcí je pacient přemístěn na dospávací lůžko. Pod odborným dohledem a u dětí již i za přítomnosti rodiče zde setrvá až do úplného probuzení. Poté je pacient předán do domácí péče.

Analgosedace

Analgosedace je výkon, který je na našem pracovišti rovněž prováděn zkušeným anesteziologem, a to pouze intravenózní formou - nutnost zavedení flexibilní kanyly. Během výkonu jsou podávány kombinace léků v takových dávkách, aby nedošlo k úplné ztráte vědomí. Pacient dýchá bez pomoci plicního ventilátoru, a tak není intubován a je zároveň v jakémkoliv okamžiku probuditelný, případně reaguje na slovní výzvy.

V analgosedaci provádíme veškeré výkony, které jsou především kratšího charakteru. Vhodným pacientem jsou tedy dospělí a dobře spolupracující děti ve věku od 10 let.

Další informace a pomoc při volbě vhodného řešení vám poskytne MDDr. Zdeněk William Pelc, MBA

Články a novinky

Novinka

Nová mobilní aplikace myCANADIAN

Novinka

Otevírací doba - léto 2020

Článek

Kinetóza. Jak se připravit na cestování s dětmi

Článek

Rozhovor s Markétou Billovou pro časopis Finmag

Článek

Moje tělo po porodu – omyly, mýty, pravdy a polopravdy

Novinka

Léčebně preventivní péče – rozšíření provozu našich klinik

Článek

Hypertenze: Nenápadný zloděj zdraví

Článek

Moderní způsoby, jak zvládnout menstruaci

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Nechte si posílat novinky