MUDr. Eva Kašparová

Odbornost: Praktické lékařství Interní lékařství

Kliniky: Praha 5 – Waltrovka Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina

Po ukončení studia medicíny byl pro mě obor vnitřního lékařství jasnou volbou. Zkušenosti jsem získávala u interního lůžka v nemocnici, následně jsem se specializovala na obor hematologie a především hematoonkologie. Tomu jsem se výlučně věnovala řadu let. Osud mě však nasměroval z nemocnice do ambulantní sféry. Posléze jsem si rozšířila odbornost o všeobecné praktické lékařství. V posledních letech pracuji jako ambulantní internista a praktický lékař. Jde o dynamicky se rozvíjející obory se stále novými možnostmi diagnostiky i léčby. Praktické lékařství mě baví pro jeho pestrost a možnost své pacienty opravdu znát. Vzájemná důvěra mezi lékařem a pacientem je jedním z hlavních předpokladů úspěšné léčby. Všechna pracoviště, kde jsem působila, mě obohatila jak o vědomosti, o zkušenosti, tak o poznání, že každý pacient je sice individualita, ale všichni si nakonec přejí to samé – aby bylo lépe.

Praktické lékařství je integrovaným lékařským oborem, ve kterém všeobecně zaměřený lékař poskytuje osobní, primární a kontinuální péči o zdraví nemocného a jeho rodiny.

Interní lékařství/vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých.

Hematologie  je odvětví medicíny zabývající se studiem krve a všech jejích složek. Studuje zejména  krevní buňky z hlediska morfologie, kvantitity a funkce, též se zabývá krevní srážlivostí a všemi faktory, které se na srážení krve podílejí.


Životopis

Vzdělání:

 • 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha  (1996)
 • Atestace I. stupně z vnitřního  lékařství (1999)
 • Atestace z hematologie a transfuzní služby (2003) 
 • Atestace z všeobecného praktického lékařství (2017)
 • Specializovaná způsobilost v oboru: vnitřní lékařství, všeobecný lékař pro dospělé, hematologie a transfuzní služba

 

Stáže a kongresy:    

 • Dept. of Hematology, MD Anderson Cancer Center, Houston, USA (2002)
 • Lymphoma Forum of Excelence Training Course  (Stockholm, Mnichov   2004, 2005) 
 • Pravidelná účast na kongresech a vzdělávacích akcích České internistické společnosti, Společnosti všeobecného praktického lékařství, České hematologické společnosti

Praxe:

 • 1996–1999 – 2.- interní klinika FNKV, sekundární lékařka
 • 1999–2003 – Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha, sekundární lékařka 
 • 2003–2015 – 1. Interní hematoonkologická klinika VFN Praha, vedoucí lékařka oddělení, lékařka transplantačního oddělení a JIP
 • 2015–2017 – Specializační příprava před atestací z všeobecného praktického lékařství
 • 2017-2019 – Teamprevent-Santé, s.r.o. – internista, praktický lékař
 • 9/2019 – Canadian Medical, s.r.o. – internista, praktický lékař 


Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Česká hematologická společnost ČLS JEP

Články a novinky

Článek

Které polohy plodu jsou nepravidelné?

Článek

Očkování dětí proti chřipce bez injekce v Canadian Medical

Článek

Co vás čeká ve čtvrtém trimestru?

Článek

Očkování proti chřipce a covid-19 v Canadian Medical

Článek

Chřipka, nachlazení, nebo covid? Jak je rozeznat?

Článek

Otrava houbami: MUDr. Lenka Rudolfová hostem ČRo Dvojka

Článek

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.: Když vlastní buňky útočí

Novinka

Noví lékaři a specialisté na klinikách Canadian Medical

Článek

Videorozhovor ke Světovému dni srdce

Nechte si posílat novinky