prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC

Odbornost: Kardiologie

Kliniky: AFI - Praha 6

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina


Životopis

Vedoucím konzultantem v dětském kardiocentru v Great Ormond Street Hospital for Children v Londýně, profesorem na University College London a na Karlově Univerzitě v Praze. V Canadian Medical pracuje externě od roku 2015, kde se věnuje klinické dětské a prenatální kardiologii, je konzultantem pro pacienty s vrozenými srdečními vadami od prenatálního období do dospělosti.

V roce 1984 absolvoval studium na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, postgraduální výuku absolvoval částečně v Houstonu a Torontu. 20 let pracoval v Dětském kardiocentru FN Motol, kde vedl pracoviště Echokardiografie a prenatální kardiologie a kde se podílel se na vzniku a rozvoji prenatálního screeningu vrozených srdečních vad v Československu a České republice. Moderní diagnostické metody v kardiologii pomáhal zavádět v řadě zemí světa. V roce 2005 byl přijat ne vedoucí místo neinvazivní diagnostiky a prenatální kardiologie v Great Ormond Street Hospital v Londýně.

Jan Marek úspěšně obhájil řadu vědeckých grantů, publikoval více než 250 článků v per review časopisech, napsal učebnici echokardiografie a prenatální kardiologie a dalších 15 kapitol do knih. Je čestným členem České a Italské kardiologické společnosti a řady dalších odborných společností ve světě, v některých působil ve vedoucích funkcích. Je zakladatelem a spolumajitelem společnosti Smart Heart Imaging & Teaching, zabývající se výukou echokardiografie a standardizaci echokardiografických vyšetření v Evropě, Severní Americe a Asii. Jan Marek se podílí v rámci charitativní organizace Chain of Hope, vedenou Sirem Maghdi Yacoubem, na řadě zahraničních misích ve světě a přispívá k charitativním akcím v ČR a Velké Británii. Profesor Jan Marek je nositelem Stříbrné medaile Jana Masaryka ministra zahraničních věcí ČR za přínos k rozvoji česko-britských vztahů.   

Související články


05. 01. 2015 Prenatální ultrazvuková diagnostika v CMC krok za krokem

Specializované ultrazvukové vyšetření pro vyloučení vrozených srdečních vad i dalších závažných vývojových anomálií plodu nabízíme přímo na naší klinice.


05. 01. 2015 Echokardiografické vyšetření dospělých

V CMC nabízíme možnost vyšetření dospělých pacientů za použití speciálního ultrazvukového přístroje určeného pro diagnostiku vrozených a získaných srdečních onemocnění jakéhokoli typu.


12. 02. 2015 CM zakládá Centrum prenatální ultrazvukové diagnostiky a dětské kardiologie

Canadian Medical v Praze 6 od února 2015 rozšířilo nabídku svých služeb v oboru kardiologie pro děti i dospělé. Vyšetření speciálním ultrazvukem provádí přední český kardiolog prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC, zaměstnaný na špičkovém pracovišti v dětské nemocnici Great Ormond Street Hospital v Londýně, a jeho kolega MUDr. Viktor Tomek, vedoucí lékař echokardiografie ve FN v Motole.


23. 05. 2015 Rozhovor se špičkovým kardiologem Janem Markem

Ve spolupráci s prof. Markem CMC nedávno otevřelo Centrum prenatální ultrazvukové diagnostiky a diagnostiky dětí a dospělých.


04. 10. 2018 Komplexní kardiologické vyšetření dětí v CM krok za krokem

Kardiologické vyšetření dětí jakéhokoli věku na naší klinice provádí vysoce zkušený kardiolog prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC a jeho kolega MUDr. Viktor Tomek.

Články a novinky

Článek

Naučte se, jak správně poskytnout první pomoc svému dítěti

Článek

Co nevíte o imunitě u dětí a jejích poruchách

Článek

MUDr. Vojtěch Poštulka, kardiolog: Pracovat v Canadian Medical je pro mě životní změnou

Článek

Zažívací potíže z jídla na dovolené? Pomůže Lékař online 24/7

Článek

Představujeme novou část kampaně Canadian Medical

Článek

Bolest je důležitý signál. Poslouchejte své tělo

Článek

Do hor, k moři nebo na chalupu. Víte, jak vybavit lékárničku na cesty?

Článek

Úpal není úžeh! Poznejte je včas, mohou totiž způsobit vážné zdravotní komplikace

Článek

Letní koupání - bez mykózy, bez svědění

Nechte si posílat novinky