PhDr. Hana Vránová, Ph.D.

fyzioterapeutka

Odbornost: Rehabilitační lékařství a fyzioterapie

Kliniky: AFI - Praha 6

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Němčina

V Canadian Medical působí od roku 2017

 
Cesta studovat fyzioterapii nastoupila jako přirozené pokračování mého zájmu o pohyb, když jsem skončila s mojí oblíbenou sportovní gymnastikou. Gymnastika i fyzioterapie učí člověka vnímat více svoje tělo, lépe pohyby koordinovat, koncentrovat se a překonávat strach, občas i bolest. Trénuje tělo i mysl. Získané sportovní i fyzioterapeutické znalosti se dnes snažím u svých pacientů uplatnit.
 
Používám metody klasické fyzioterapie (metody PNF, DNS, Mojžíšová, atd.), ale ráda doporučím či provedu metodu, jakou je např. shiatsu, homeopatie, joga nebo tai-chi.
 
Po zjištění anamnézy a prvním vyšetření, hledám u pacienta příčiny jeho obtíží a snažím se tuto příčinu vyřešit, aby se pacientovi ulevilo. Najde-li se příčina obtíží a společně se s pacientem dobereme nápravy a jemu se uleví, je to veliká odměna nejen pro něho, ale i pro mě. V CM jsou příznivé podmínky k mojí práci, dobří kolegové, odborníci. Proto v CM pracuji a věnuji se tady našim klientům, jak nejlépe umím.
 
Příležitostně spolupracuji se studenty oboru fyzioterapie na II. LF a III. LF a se sdružením MammaHELP.

 

 


Životopis

Vzdělání: 

 • VŠ - Fakulta tělovýchovy a sportu, karlova Univerzita, Praha (FTVS, UK)


Praxe:

 • 2016 a dnes: City med –klinika integrační medicíny, Praha 2
 • 2005 - 2016, rehabilitační studio Alipte Mgr. T.Černé, Praha 1,
 • 2003 - 2008 doktorandské studium PDSB (FTVS  UK) 
 • 2002 - 2003 dětská a dospělá rehabilitace, Plaňanská - Praha, MUDr. V. Masaříková
 • 2000 - 2002 ambulance rehabilitace a revmatologie v Žitné,  Pi. Prim. Švarcová
 • 2001 - 2002 klinika rehabilitace-dospělí FN Motol,částečný úvazek
 • 2000 - 2017 spolupráce s MammaHELP centrem, od roku 2008  „Fyzioterapeutická poradna“ pro pacientky s nádorem prsu 
 • rekondiční pobyty a spolupráce se sdružením lidí po CMP a se svazem paraplegiků - Paraple (1996 - 1999)
 •  spolupráce s Pražskou organizací vozíčkářů, osobni asistence a fyzioterapie (1996 - 1999)


Stáže v zahraničí: 

 • 1999 - Měsíční stáž ve Francii. La Fondation John Bost, La Force


Kurzy a semináře:

V rámci FTVS UK magisterského studia oboru FPHS (1997 - 2000)

 • Vojta - stupeň A (Nováková)
 • Manipulační terapie podle Lewita (Lewit)
 • Brugger koncept (Pavlů)
 • Metoda podle Ludmily Mojžíšově (Novotná)

Ostatní semináře a kurzy:

 • Feldenkraisova metoda - seminář (1999)
 • Cvičení dle Schrottové (Jandeková),
 • Darja Shiatsu school (2000 - 2003, D.Havelková), 
 • Posturální korekce - cvičení na RHB míčích (1997, Švejcar), 
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně (2001, 2003, 2005,Kolář),
 • Statistika v Biomedicíně (2004) EuroMISE,
 • Biomedicínská informatika (2005) EuroMISE
 • Fyzio-mamma (2002, 2003, 2004) Mamma Help centrum,
 • Inoperabilita u CMP (2006)
 • Prezentační dovednosti, Centrum dohody (2007), Praha
 • Feldenkraisova metoda (2008, 2012) Praha
 • 2003-2008 konference biomechanické (EMBEC, Biomechanics of man, Nové tváře ve vědě)
 • Odborná konference u příležitosti významného životního jubilea  90 let Doc.F. Véleho,Praha
 • Vzdělávací kurz „Emoce v medicíně“,20. - 22. 10. 2011 Karlovy Vary, sdružení praktických lékařů ČR
 • Homeopatická terapie v každodenní praxi zdravotníka 2011/2012(homeopatická lékařská asociace)
 • Plicní rehabilitace: historie,současnost a  perspektivy  Chodov 2012, ČLK, Klinika rhb a tv lékařství FN Motol.
 • 2015 kurz (A, B, C) DNS (dynamické neuromuskulární stabilizace ) prof. Pavla Koláře, FNM Motol (Kolář.)
 • 2017 – XXIV. Sjezd  Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLK- současné trendy v rehabilitaci, Luhačovice

Příspěvky v monografii:

[1] Vránová H., Otáhal, S., Zeman, J.: Identifikace biomechanických parametrů kůže s jizvou. In B omechanics Biofluidics and Alternative Biomaterial Substitutions,Prague 2006, ISBN: 80-86317-40

Publikace, konferenční sborníky:

 [ 1] H. Vránová,  J. Zeman, A. Havránek : Evaluation of the elasticity of a skin with a scar in vivo In. Human Biomechanics 2008, international conference, Editors Miloslav Vilı´mek & Matej Daniel Czech Society of Biomechanic, First Edition 2008, s.135-136,ISBN 978-80-01-04163-5,

[2] Vránova, H., et al., Identification of viscoelastic parameters of the skin with the scar in vivo, Influence of the soft tissue technique on changes of skin parameters. Journal of Bodywork and Movement Therapy (2008), doi:10.1016/j.bmt.2008.06.0004

[3] Vránová, H., Otáhal, S., Zeman, J., Ďoubal, S.: Identification of Visco-elastic Parmeters of skin in Vivo. In Fascia research : Basic Science and Implications for Convetional and Complementary Health Care, Boston X/2007, Elsevier USA,Pp 282, ISBN: 978-3-437-55009-6.

[4] Vránová, H., Otáhal, S., Zeman, J.: Experimental methods of identification of viscoelastic parameters of skin with a scar. Effect of physical therapy. In Human Biomechanics X/2006: Book of Extended Abstracts., Czech society of Biomechanics,Brno 2006, pp220, ISBN: 80-214-232-2.

[5] Vránová, H., Otáhal, S., Zeman, J.: Biomechanické principy kompenzačních změn po radikální mastectomii. In Mladí Evropané ve vědě, FTVS UK, Praha 2006,ISBN: 8086317-47-1.

[6] Vránová, H.: Compensation in neuromuscular system after ablation, measurement of scar and influence of physiotherapy. In Biomechanics of man XI/2004, Czech Society of Biomechanics, University of West Bohemia, Plzeň 2004, ISBN: 80-7043-315-9.)

Ostatní publikace

[10] Vránová, H.: Jak na jizvy? In Bulletin MammaHELP centra, č.I.-II/05, Praha 2005.

Vedu občas od roku 2014  bakalářské práce, nebo oponuji u magisterské  ve FNM.

 

Členství v odborných společnostech: 

 • Česká společnost pro biomechaniku

Články a novinky

Novinka

Připravujeme: Nové pracoviště cévní chirurgie

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly? Pohybem i kompresními podkolenkami

Článek

MUDr. Lenka Rudolfová: Důležitá preventivní vyšetření pro ženy nad 45 let

Článek

MUDr. Tomáš Chmelenský: Rakovina prostaty a varlat každoročně postihne na 8 000 mužů

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Jarní alergie potrápí až čtvrtinu obyvatel. Příznaky nepodceňujte

Článek

Prevencí si ušetříte čas, bolest i finance, říká stomatolog

Článek

Psycholog radí: Jak přežít nakupování s malými dětmi

Novinka

FOTONA: Estetické a léčebné ošetření pokožky

Nechte si posílat novinky