MUDr. Karolína Drbalová

Odbornost: Endokrinologie a diabetologie Osteologie

Kliniky: AFI - Praha 6

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Francouzština


Životopis

Vzdělání, stáže, kongresy

 • Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1, 1983–1987
 • 3. LF UK, Praha 10, 1987–1994
 • květen – září 1990 – stáž v nemocnici Purmerend, Holandsko
 • červenec 1991 – stáž Fondation Santé Edouard Rist, Paříž, Francie
 • září 1992 – únor 1993 – stáž Hopital Civil, Strasbourg, Francie
 • 1. atestace z vnitřního lékařství (říjen 1997)
 • nástavbová atestace z endokrinologie (květen 2003)
   
Praxe
 • říjen 1995 – březen 2009 – Endokrinologický ústav, Praha 1
 • září 1995 – duben 1997 – I. interní klinika FN KV, Praha 10
 • prosinec 2004 – březen 2009 – ambulantní endokrinolog Salubra, Praha 5
 • leden 2008 – doposud –  Ústřední vojenská nemocnice, Praha 6
 • říjen 2010 – doposud – Canadian Medical Care
 
Vědecká, publikační a přednášková činnost
 • hlavní řešitelka grantu IGA NR7793-3/2004 – Autonomní regulace srdeční frekvence u pacientů se subklinickými poruchami funkce štítné žlázy a její změny po dosažení eutyreózy2004–2007
 • hlavní řešitelka grantu MO ČR 8130 – Zdokonalení diagnostiky a prognostického hodnocení uzlových struktur štítné žlázy  u osob do 35 let věku pomocí sonografie a aspirační cytologie tenkou jehlou, 2009–2012
 • K. Drbalová, M. Matějková Běhanová, K. Herdová, P. Pačesová, V. Zamrazil
  Subklinické tyreopatie – XXVIII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí, 20. – 22. 10. 2005, Regionální centrum Olomouc – přednáška
 • K. Drbalová, M. Matějková Běhanová, K. Herdová, P. Pačesová, V. Zamrazil
  Autonomní regulace srdeční frekvence u pacientů se subklinickou hypotyreózou a její změny po dosažení eutyreózyXXVIII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí, 20.–22. 10. 2005, Regionální centrum Olomouc – poster
 • M. Matějková Běhanová, K. Drbalová, P. Pačesová, M. Hill, K. Herdová, V. Zamrazil
  Hladiny krevních lipidů u osob s mírnou subklinickou hypotyreózou po nasazení léčby tyreoidálními hormony, 2. symposium mladých odborníků do 35 let věku z oboru endokrinologie, diabetologie a poruch metabolismu, Abstrakt DMEV, ročník 8, č. 4, 2005 – poster
 • K. Drbalová, M. Matějková Běhanová, P. Pačesová
  Autonomní regulace srdeční frekvence u pacientů se subklinickou hypotyreózou a její změny po dosažení eutyreózy3. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii, 18.–20. 5. 2006, Hradec Králové – přednáška
 • K. Drbalová, K. Herdová, P. Pačesová, M. Šimon
  Subklinické tyreopatieVnitřní lékařství, roč. 52, 10/2006 – časopisecký článek
 • K. Drbalová, M. Matějková Běhanová, K. Herdová, P. Pačesová, M. Hill, V. Zamrazil
  Spektrální analýza variability srdeční frekvence u osob s mírnou subklinickou hypotyreózouPraktický lékař, 2007
 • K. Drbalová, P. Matucha, M. Matějková Běhanová, R. Bílek, L. Kříž, H. Kazihnitková, R. Hampl
  Immunoprotective steroids and SHBG in non-treated hypothyroidism and their relationship  to autoimmune thyroid disordersPhysiological Research 57, Suppl. 1: S119–S125, 2008 – časopisecký článek
 • K. Drbalová, M. Vodák
  Subklinické tyreopatieVojenské internistické dny,  Bedřichov, říjen 2008 – přednáška 
 • K. Drbalová, M. Vodák
  Endokrinní hypertenzeVojenské internistické dny, Brno, říjen 2009 – přednáška
 • K. Drbalová, M. Vodák, V. Zamrazil
  Subklinické tyreopatieKlinická farmakologie a farmacie, 1/2011, str. 24–26
 • K. Drbalová, M. Vodák, V. Zamrazil
  Diferenciální diagnostika hyponatrémie – poster, Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa; ročník 14, supplementum 2, 2011 –
  XXXIV. endokrinologické dny, Brno, str. 43–45
 • K. Drbalová
  Sekundární endokrinní hypertenze, Medicína pro praxi 8 (12), 2011, str. 514–517
 • M. Nývltová, M. Vodák, K. Drbalová
  Zácpa a hypofunkce štítné žlázy – mýtus nebo skutečnost, Gastroenterologie a hepatologie, No 4, 2012
   
Členství v odborných společnostech
Česká endokrinologická společnost Jana Evangelisty Purkyně

Články a novinky

Článek

Nástrahy prázdninových dní: Úžeh versus úpal

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly?

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

MUDr. Jana Krabcová, Ph.D.: FOTONA umí omladit pleť i vyřešit kožní problémy

Článek

Snažíte se přestat s kouřením? Dodržujte pravidlo čtyř D!

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Nově na AFI: Online Check-in

Novinka

Novinka: Prémiová domácí zdravotní péče Včelka

Článek

Jednodenní chirurgie umožní rychlý návrat do běžného života. Proto je u klientů stále populárnější

Nechte si posílat novinky