Doc. MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

Odbornost: Endokrinologie a diabetologie

Kliniky: AFI - Praha 6

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Němčina Francouzština Arabština

Osobní motto: Život je o výběru.

Rodinné motto: Když něco neumíš, tak se to nauč.


Životopis

Vzdělání a semináře:

 • 1997–2003 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
 • 2003–2007 – Postgraduální studium biomedicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka, téma: Etiologie časně vzniklé obezity u dětí, udělen titul Ph.D.
 • 2018 - Obhajoba habilitační práce: Etiopatogeneze a zdravotní rizika obezity: Některé aspekty úlohy adenovirové infekce a metabolického zdraví u adolescentů, udělen titul Doc. 

Atestace a licence:

 • Dětská endokrinologie a diabetologie, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 12/2017
 • Endokrinologie, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 10/2009
 • Klinická pediatrie, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 12/2008
 • Licence abdominální sonografie, 2009

Stáže:

 • European Society for Paediatric Endocrinology, Diabetes Obesity School, Tel Aviv, Israel, 4/2014
 • Měsíční stáž: Division of Paediatric Endocrinology and Diabetes, Children´s Hospital of Philadelphia, PA, USA, 6/2013
 • Týdenní seminář: Dětská endokrinologie a nefrologie, Salzburg Children´s Hospital of Philadelphia seminar, Salzburg, Rakousko, 5/2011
 • European Society for Pediatric Endocrinology, Winter School of Pediatric Endocrinology, Praha, 2/2007
 • Výzkumná roční stáž: Monogenní obezita u dětí. Steno Diabetes Centre, Gentofte, Denmark, v rámci European Society for Paediatric Endocrinology, odborný dohled: Prof. Dr. Oluf Pedersen, 2005

Praxe:

 • Honorární kontrakt, Department of Endocrinology and Diabetes, Birmingham Children’s Hospital, Birmingham, UK, 03/2021-dosud
 • Senior Clinical Fellow, Department of Endocrinology and Diabetes, Birmingham Children’s Hospital, Birmingham, UK, 03/2020-03/2021
 • Trust Grade Doctor, Neonatal Department of the University Hospital Coventry Warwickshire, Coventry, UK, 11/2019-03/2020
 • Pediatrické oddělení, Hereford County Hospital, Hereford, UK, 03/2019-09/2019
 • Endokrinolog, Klinika dětí a dorostu UK - 3. LF a FNKV v Praze, 2010-2018
 • Výzkumný pracovník a odborný asistent, Klinika dětí a dorostu UK - 3. LF, Praha, 2006-2018
 • Pediatr a endokrinolog, Canadian Medical, Praha, 2016-2018
 • Externí výzkumní pracovník, Endokrinologický ústav, Praha, 2009–2019
 • Odborný asistent, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2015-2016, 2018
 • Sekundární lékařka, Klinika dětí a dorostu UK - 3. LF a FNKV v Praze, 2003-2008

Přednášky, věda a publikace:

Přednášková činnost: národní: 24, mezinárodní: 9 (6krát vyzvaný řečník),

 

Spolupořadatelství kurzu/programový výbor:

 • Kurz o dětské obezitě pořádaný Childhood Obesity Task Force, European Association for Study of Obesity v rámci European Congress on Obesity, Praha, 5/2015.
 • Odborný garant konference: World Conference on Exercise Medicine. Postgraduálního kurzu obezitologie v Endokrinologickém ústavu v Praze.

Knihy:

 • Překlad z německého jazyka: Herrmann F et al. Endokrinologie pro praxi. Diagnostika a léčba od A do Z. 398 stran. Grada 2020. Jedna monografie: Dětská obezita, Maxdorf. Kapitoly v 9 knihách.

Ocenění:

 • Nejlepší odborná publikace českého autora v mezinárodním časopise v oblasti endokrinologie za rok 2017, vyhlášeno Českou endokrinologickou společností ČLS JEP.
 • Cena Ministerstva zdravotnictví ČR za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za rok 2016.
 • Nejlepší lékařská kniha za rok 2011 uděleno Českou lékařskou společností a Českou endokrinologickou společností. Základy klinické obezitologie, Grada, hlavní autor: V. Hainer. Aldhoon Hainerová Irena: kapitola Dětská obezita.
 • Nejhodnotnější původní práce českých autorů v oboru dětská endokrinologie publikovanou v zahraničním časopise v roce 2006, 2007 a 2016 uděleno Dětskou endokrinologickou společností.
 • Druhé místo v sekci základní vědecká činnost v rámci 3rd Hradec Králové Medical Postgraduate Conference, Hradec Králové, 2006.
 • Nejlepší přednáška v rámci 12th a 13th Annual meeting of the Middle European Society for Paediatric Endocrinology v roce 2005 a 2006.

Zájmy v oblasti výzkumu:

 • Genetické aspekty obezity, role infekce u obezity a diabetu, metabolický syndrom u obézních dětí a dospívajících, glukózová homeostáza u jedinců s nadváhou, jídelní zvyklosti a zdravotní komplikace obezity, diabetes 1. typu

Členství

 • Redakční rada International Journal of Obesity (IF 5,337, od 4/2013-dosud)
 • Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Sekce pediatrické obezitologie
 • Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
 • Spoluzakladatelka a členka Sekce pediatrické obezitologie v rámci ČOS ČLS JEP

 

 

 

Články a novinky

Článek

Dovolená s dětmi: Co by nemělo v lékárničce chybět

Článek

Nástrahy prázdninových dní: Úžeh versus úpal

Článek

I slunce má svou stinnou stránku. Víte, jak pečovat o pokožku dětí a seniorů?

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly?

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

MUDr. Jana Krabcová, Ph.D.: FOTONA umí omladit pleť i vyřešit kožní problémy

Článek

Snažíte se přestat s kouřením? Dodržujte pravidlo čtyř D!

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Nově na AFI: Online Check-in

Nechte si posílat novinky