Vasektomie v otázkách a odpovědích

Novinka

06. 10. 2023

V době, kdy se hodně mluví o vedlejších účincích hormonální antikoncepce, představuje jednu z možných alternativ, jak zabránit nechtěnému početí, vasektomie. Tuto stále populárnější metodu  antikoncepce provádí na klinice AFI MUDr. Jan Mokriš, FEBU, urolog Canadian Medical.      

Zájem o vasektomii u nás v poslední době vzrůstá    

Růst souvisí s povědomím párů o možnostech antikoncepce. V západních zemích je vasektomie mnohem rozšířenější, běžná metoda. Ve srovnání s tím, že zhruba před dvaceti lety se o vasektomii u nás prakticky nemluvilo, je o ní i tady dnes samozřejmě mnohem více slyšet. Za poslední roky se zájem o vasektomii zvýšil pětinásobně. Každý rok podstoupí vasektomii v České republice asi 1000 mužů. Velká část zdejší mužské populace sice zastává názor, že za početí odpovídá žena, a staví se k možnosti vasektomie odmítavě, jsou tu však i takoví muži, kteří si uvědomují, že hormonální antikoncepce má velké množství vedlejších účinků a ženu často limituje. Zodpovědnost by měli nést oba partneři, a tak pokud se rozhodnou řešit antikoncepci, je dobré vědět, že vasektomie je možná volba. Podstatné je i to, že vasektomie představuje daleko šetrnější výkon než chirurgická sterilizace žen.

Kritéria pro provedení vasektomie    

Muž, který se rozhodne podstoupit vasektomii, musí splňovat kritérium svéprávnosti, musí být starší 21 let, minimálně 14 dní před výkonem by měl být dostatečně poučen o zákroku a s ním souvisejících náležitostech, podepisuje žádost o vasektomii a informovaný souhlas, v němž je podrobně popsán zákrok, jeho rizika i benefity.

Co všechno muže, který se rozhodne pro vasektomii, čeká?

Nejprve probíhá důkladný pohovor. Zhodnotí se zdravotní stav klienta a důvody, které ho k zákroku vedou. Nedílnou součástí je fyzikální vyšetření, vyšetření zevního genitálu. Pokud muž nemá nějaké zásadní kontraindikace, jako krvácivé stavy, nebo neužívá léky, které ředí krev, pak není důvod ho dále vyšetřovat a výkon lze provést. Několik následujících dní po výkonu se doporučuje šetřící režim, nemusí být ale nijak omezující v běžných činnostech či zaměstnání. S odstupem 3 měsíců se doporučuje provést spermiogram. Teprve až po kontrolním spermiogramu, kde se prokáže absence spermií v ejakulátu, lze výkon považovat za úspěšný.

Jak přesně zákrok probíhá?

Jedná se o krátký, zhruba 30minutový, ambulantní chirurgický výkon na šourku při lokální (místní) anestezii. Výkon provádíme na naší klinice moderní metodou bez použití skalpelu. Při zákroku se chirurgicky pouze přeruší přirozený tok spermatu při ejakulaci tak, že se přeruší chámovod, což je trubička, která zprostředkovává transport spermií z varlete ven.

Co se pak děje se spermiemi?

Muže od možnosti vasektomie často odrazuje pocit, že se jim pak budou zvětšovat varlata, v nichž se spermie budou hromadit. Jsou to ale zbytečné obavy. Velikost varlat zůstává po vasektomii stejná, i když se spermie dál tvoří – jen neodchází s ejakulátem, ale postupně podléhají biodegradaci, tedy rozloží se a vstřebají se. Hormonální funkce varlat přitom zůstává neporušena a s tím i související citlivost apod.

Má vasektomie vliv na sexuální život muže?

Není třeba se v tomto směru obávat nějakých „vedlejších účinků“. Schopnost ejakulace, libido, erekce – to vše zůstává. Pouze množství ejakulátu (v němž již nejsou spermie) je menší, asi o 40 procent.

Existují nějaká rizika vasektomie?

Rizika mohou být okamžitá a odložená. Okamžitá znamená, že se jedná o určitý chirurgický, ačkoli minimálně invazivní výkon, a tedy hrozí krvácení v ráně či infekce. Tyto komplikace se sice vyskytují v minimální míře, v jednom dvou procentech, ale je nutné o tom vědět. Dlouhodobým, v uvozovkách vedlejším účinkem může být určitý diskomfort v místě přerušení chámovodu – muž si může vyhmatat citlivé místo, tzv. granulom, nicméně tyto komplikace také nejsou časté, jedná se asi o deset a méně procent klientů po vasektomii.

Je možné mít i po prodělané vasektomii potomka?

Touto operací muž nepřichází o spermie, pouze je přerušen jejich transport. Prakticky má tedy muž dvě možnosti. První je takzvaná anastomóza, kde se oba konce přerušeného chámovodu spojí a tím pádem se obnoví fyziologický, normální tok spermií při ejakulaci ven. Jde o časově i finančně náročnější chirurgický zákrok, nelze jej tedy provádět ambulantně. Úspěšnost je 50-60 %. Každopádně je to obtížnější výkon než vasektomie. Dnes je častěji volená metoda tzv. mikrochirurgické aspirace spermatu čili odebrání spermií pod mikroskopem a jejich vložení in vitro do vajíčka partnerky. Následně se provádí umělé oplodnění. Další možností je si nechat před samotnou vasektomií hluboce zamrazit sperma pro případné budoucí potřeby. 

 

MUDr. Jan Mokriš, FEBU

Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a praxi získal na urologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, kde působil v letech 2012–2018. Specializoval se zejména na funkční urologii a zajišťoval urologickou péči o pacienty spinální jednotky Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Součástí týmu Canadian Medical je od roku 2015. Věnuje se kompletnímu spektru urologických diagnóz a preventivní péči o mužské zdraví. V rámci Canadian Medical provádí také chirurgické zákroky, jako je miniinvazivní bezskalpelová vasektomie nebo operace na mužském zevním genitálu.

Články a novinky

Článek

Nošení respirátorů na klinikách Canadian Medical

Novinka

Představujeme nové lékařské posily na našich klinikách

Novinka

Na odběr krve do Canadian Medical bez obav

Článek

Menopauza: Jak ji poznáme? Napovědět může i domácí test

Článek

Horečka a zvýšená teplota – jaké jsou příčiny a léčba

Článek

Je možné rozeznat covid od běžného nachlazení?

Novinka

Aplikace myCANADIAN v novém designu

Článek

Jednodenní chirurgii vyhledává stále více klientů

Článek

Týdeník EURO: Canadian Medical v roce 2024 - nové ordinace, specializace i domácí péče

Nechte si posílat novinky