MUDr. Tomáš Chmelenský: Rakovina prostaty a varlat každoročně postihne na 8 000 mužů

Článek

17. 04. 2024

Rakovina prostaty a varlat každo­ročně postihne na 8 000 mužů, z nichž téměř 1 500 nemoci pod­lehne. Karcinomem prostaty jsou nejvíce ohroženi pacienti starší 50 let, rizikovým faktorem jsou genetické predispozice, ale i nezdravý životní styl. Skryté onemoc­nění se většinou projeví až ve fázi me­tastáz a bolestí, proaktivní přístup k pre­venci je nezbytný. Riziko v prvotní fázi odhalí laboratorní vyšetření PSA, výskyt nádoru se potvrdí pomocí biopsie pro­staty, kterou je dnes možné podstoupit i v režimu takzvané jednodenní chirurgie. Nádory varlat se mohou vyskytnout v ka­ždém věku. "Nejlepší prevencí je samovy­šetření a pravidelné kontroly u urologa," říká MUDr. Tomáš Chmelenský, vedoucí lékař urologie Canadian Medical. 

Rakovina prostaty je zhoubné nádo­rové onemocnění, které je v České re­publice druhou nejčastější onkologic­kou diagnózou u mužů. Bohužel zatím nejsou známé přesné příčiny vzniku této nemoci. Pozorujeme však určité faktory, které mohou k rozvoji tohoto onemoc­nění přispět. Jedná se především o věk, genetické predispozice, ale i životní styl. Obvykle jsou nejvíce ohroženi muži po 50. roku života.

"Pokud však byla v mi­nulosti rakovina pro­staty diagnostikována v rodině (linie otec, dědeček, strýc, bratr), nejohroženější jsou pacienti již ve věku nad 40 let," upozorňuje MUDr. Tomáš Chmelenský.

Nemoc je navíc velmi obtížné zachytit v raném stádiu. Pacient totiž pocítí pří­znaky, například v podobě problémů při močení, až když nádor dosáhne určité velikosti, anebo až při vzniku metastáz. U karcinomu prostaty nejčastěji v kos­tech. Pacient s pokročilou fází rakoviny prostaty si obvykle stěžuje na obtížné močení, bolesti v zádech a kyčlích, po­kles výkonnosti, na náhlý nevysvětlitelný úbytek tělesné hmotnosti, celkovou sla­bost, poruchy erekce či bolestivou eja­kulaci.

"Ačkoliv tyto příznaky nakonec souvisí s karci­nomem prostaty jen u zhruba jednoho z deseti mužů, je v tako­vých případech vždy klíčové vy­hledat pomoc urologa,“ doplňuje MUDr. Chmelenský.

Pár minut vyšetření může zachránit roky života

Aby bylo riziko karcinomu prostaty možné stoprocentně vyloučit, provádí se u pacientů biopsie – tedy odběr vzorku tkáně prostaty. Odběr se pacientovi pro­vádí v poloze na zádech, kdy se do ko­nečníku zavede ultrazvuková sonda, přes níž se pomocí jehly odebere něko­lik vzorků tkáně prostaty, které se ode­šlou na histologické vyšetření.

"Zákrok není pro paci­enty zrovna příjemnou záležitostí, a proto se při něm dbá na ohleduplný a citlivý pří­stup,“ konstatuje MUDr. Chme­lenský.

Celý zákrok netrvá víc než 5-10 minut a s pomocí moderního vybavení jej lze provést v režimu takzvané jednodenní chirurgie. Pacient díky tomu může ode­jít domů už po dvou až třech hodinách od zákroku. Jde o vyšetření, při kterém u mužů největší překážku představuje stud, či obavy z komplikací. „Procedura je ale krátká, a spíše, než o bolestivost jde o dyskomfort při zavedení ultrazvu­kové sondy do konečníku. „Zároveň jde ale o nejspolehlivější formu prevence,“ uzavírá MUDr. Tomáš Chmelenský. Po­dobně jako ženy v případě gynekologie by však muži do ordinace urologa měli zavítat častěji a pravidelně, alespoň jed­nou ročně.

Metody vyšetření prostaty:

  • Fyzikálně – palpačně (pohmatem)
  • Laboratorním vyšetřením – odběrem krve pro zjištění hladiny PSA
  • Zobrazovacími metodami – ultrazvuk ledvin, rentgen plic, magnetická rezo­nance břicha, CT, scintigrafie kostí

Co je to PSA?

Prostatický specifický antigen (PSA) je v současnosti klinicky nejvýznamněj­ším ukazatelem (markerem) karcinomu prostaty. Je to enzym produkovaný nor­málními i rakovinovými buňkami pro­staty a vyšetření jeho koncentrace v krvi je běžně používanou metodou v diagnostice karcinomu prostaty.

         

MUDr. Tomáš Chmelenský, vedoucí lékař urologie Canadian Medical

Články a novinky

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly?

Novinka

MUDr. Jana Krabcová, Ph.D.: FOTONA umí omladit pleť i vyřešit kožní problémy

Článek

Snažíte se přestat s kouřením? Dodržujte pravidlo čtyř D!

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Novinka

Novinka: Prémiová domácí zdravotní péče Včelka

Článek

Jednodenní chirurgie umožní rychlý návrat do běžného života. Proto je u klientů stále populárnější

Článek

Sezona plavek se blíží! Jak na bronzovou pokožku bezpečně?

Článek

Sklerotizace

Článek

Připravujeme: Nové pracoviště žilní chirurgie

Nechte si posílat novinky