Expats.cz: MUDr. Barbara Taušová o vztahu mezi lékařem a pacientem v Česku

Článek

05. 12. 2022

MUDr. Barbara Taušová hovoří o své kariéře v medicíně, o změnách, které zažila, a o tom, co přinese budoucnost. 

Povězte nám něco o svých osobních zkušenostech v lékařské profesi a o tom, co vás přivedlo na dráhu poskytovatele zdravotních služeb pro cizince. 

Poskytování lékařské péče je mou celoživotní vášní a prací. Jako mladá pediatrička jsem dostala možnost pracovat v Kanadském lékařském centru (Canadian Medical Centre), které jsem nakonec od kanadské společnosti převzala. Byla to devadesátá léta, úplný začátek podnikání v Praze po znovunabytí svobody, přesto jsem už tehdy věděla, co chci vybudovat - systém péče, který bude komplexní a pojme pacienty z celého světa. Hodně jsem cestovala, navštěvovala nejlepší kliniky a dělala průzkumy v zahraničí všude tam, kde jsem vycítila jiskru inovace. Po letech růstu a rozvoje jsem si uvědomila, že když přiberu partnera, budu moci urychlit všechny technické a organizační úkoly, které nás s rostoucí klinikou a klientelou čekaly. 

 

Jaká je vaše odbornost a jaká je nyní vaše role na klinice? 

Jsem všeobecná dětská lékařka s praxí v neonatologii. V Canadian Medical zastávám pozici lékařské ředitelky se zaměřením na vzdělávání a zajištění hladké spolupráce mezi mnoha specializacemi, které máme. Baví mě zavádět nové technologie do naší každodenní práce a konzultovat s rodiči moderní přístupy k výchově dětí.

 

Jak se v průběhu let změnila všeobecná medicína v Česku a jak se změnila Canadian Medical, aby tento vývoj reflektovala?

Medicína se změnila po celém světě, nejen v Česku. Nemoci už jen neléčíme, ale snažíme se jim předcházet dříve, než se projeví. To je vidět i na posunu od paternalistického přístupu k dialogu a partnerství s pacienty, kteří se více aktivně podílejí na svém zdraví. Zmizely dlouhé fronty v čekárnách, které nahradil systém objednávání na vyšetření. Dochází k posunu od obecné medikace k personalizované medicíně, od návštěv v ordinaci k telemedicíně, samozřejmě tam, kde je to praktické. V Česku jsme zaznamenali posun od spíše nepřátelského systému k systému, který nabízí nejen medicínu na velmi vysoké úrovni, ale také více empatie a pochopení pro potřeby pacienta. Pro nás v Canadian Medical bylo vždy prioritou stát v čele těchto inovací, protože blaho našich pacientů je pro nás na prvním místě. 

 

Canadian Medical je mezi expaty (cizinci žijícími v České republice) téměř „rodinnou značkou“. Proč si myslíte, že si vaše zdravotnické centrum získalo v průběhu let tak dobrou pověst? Pro mnoho cizinců je to první volba poskytovatele zdravotní péče. 

Od samého počátku (v roce 1998) bylo vždy mou prioritou zajistit tu nejlepší a nejkomplexnější zdravotní péči pro expaty a později i pro místní klienty v České republice. Máme dlouholetou tradici, kdy jsme byli lídry na trhu v oblasti inovací a porozumění potřebám našich pacientů. Každý z našich vynikajících lékařů je skutečným odborníkem ve své specializaci, což je podle mého názoru klíčová součást naší dobré pověsti.

 

Jaké specifické potřeby mohou mít cizinci, kteří přicházejí na vaši kliniku? S jakými problémy se setkávají v českém systému? 

Hledají nějaké centrum zdravotní péče - místo, kde by mohli získat veškerou potřebnou lékařskou péči od lékařů, kterým mohou důvěřovat. Při tak důležitých rozhodnutích může být obtížné cítit se komfortně, pokud existuje jazyková bariéra, proto jsme schopni s nimi hovořit v jejich preferovaném jazyce.

 

Zvyšuje se po covidové pandemii zájem českých občanů o nadstandardní zdravotnické služby? Stává se, že ze státního zdravotního systému odchází stále více lidí, kteří vyhledávají péči více zaměřenou na pacienta? 

Zaznamenali jsme obrovský nárůst zájmu o naši nadstandardní péči a věřím, že to svědčí o rostoucí touze po klidu, který může poskytnout nepřetržitá nadstandardní zdravotní péče. Lidé chtějí mít pocit, že jejich zdraví má nejvyšší prioritu, a to zůstává naším hlavním posláním. 

 

Popsala byste přístup společnosti Canadian Medical jako přístup „vedený pacientem“?

Nejlepších výsledků dosahujeme, když se naši pacienti aktivně podílejí na péči o své zdraví. Za tímto účelem vždy upřednostňujeme partnerství s našimi pacienty založené na zdravém dialogu a aktivním naslouchání jejich cílům a obavám. Je to jedna z našich nejvyšších priorit.

 

V posledních letech se mnozí z nás - ať už Čechů, nebo cizinců - potýkali s neuvěřitelně náročným obdobím, pokud jde o duševní i fyzické zdraví. Pandemie přinesla celou řadu nových zdravotních problémů a nyní pochopitelně stále zažíváme následné dopady, ať už v oblasti duševního zdraví, obezity atd. Jak jste na to reagovali se svými pacienty? 

Rozšiřujeme náš tým pro duševní zdraví a máme také program na vzdělávání našich lékařů (praktických lékařů, pediatrů, internistů) v této oblasti. Do našeho týmu jsme rovněž přibrali zkušeného odborníka na výživu.

 

V Česku je dnes kritický nedostatek odborníků na duševní zdraví a pediatrů. Potýkáte se i vy ve vašem zdravotnickém zařízení s nedostatkem těchto specializací? Jaký je poměr lékařů a pacientů - jste schopni v současné době přijímat nové pacienty? 

Ano, přijímáme nové pacienty, ale upřednostňujeme ty, kteří u nás vyhledávají komplexní péči.  

 

S jakými problémy se dodnes potýká české zdravotnictví a jak na ně reaguje Canadian Medical? 

Problémem číslo jedna je nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. Problémem je také nedostatek peněz na modernizaci dostupnosti pro pacienty. Ve společnosti Canadian Medical jsme vyvinuli online nástroje, které pomáhají řešit oba tyto problémy. myCANADIAN je online aplikace, která umožňuje klientovi spojit se s lékařem prostřednictvím chatu nebo videohovoru, rezervovat si termíny návštěv na klinice, spravovat recepty, mít přístup ke zdravotním zprávám a podobně. To šetří čas našich lékařů i pacientů a zároveň zvyšuje kvalitu péče nákladově efektivním způsobem.

 

Jak inflace zasáhne/změní zdravotní péči v Česku? Pocítili jste již její dopad? 

Samozřejmě se také potýkáme s dopady rostoucích cen energií, nájmů, ale také zdravotnických nástrojů a vybavení, které potřebujeme pro naši práci. Snažíme se zajistit, aby to nemělo vliv na kvalitu zdravotní péče poskytované našim pacientům.

 

Domníváte se, že se česká společnost a zdravotnický systém začnou přiklánět k prevenci jako k lepší cestě ke zdraví (např. lepší výživa, pohyb atd.) namísto pouhé léčby civilizačních chorob? 

Opravdu pevně v to doufám. Prevence je bezpochyby nejdůležitější a nejpodstatnější součástí naší práce. Díky preventivním prohlídkám je velmi často možné zachytit zdravotní problémy v samém počátku. To významně přispívá k úspěšné léčbě. Bohužel je ve společnosti stále mnoho lidí, kteří se prevenci vyhýbají ze strachu, že jim „něco najdou“. V těchto případech je pak léčba mnohem náročnější a ne vždy úspěšná.

 

Jaký je nejvýznamnější trend ve zdravotnictví v České republice v posledních desetiletích? 

Vedle významných technických inovací pozorujeme také pomalý postup renovace nemocnic, málo nových nemocnic a málo malých soukromých nemocnic. 

 

Řekněte nám něco překvapivého o vaší klinice nebo se podělte o nějakou milou veselou příhodu či příběh o pacientovi, kterému jste pomohli – o situaci, kdy někdo skutečně pocítil rozdíl mezi soukromou a veřejnou péčí.  

Nedávno jsme obdrželi úžasnou zpětnou vazbu od jednoho z našich pacientů. Když si někdo udělá čas a napíše vám o pozitivní zkušenosti, můžete si být jisti, že ho to hluboce zasáhlo. Předmět zprávy zněl „dentální hygiena“, nicméně to, co následovalo, bylo neuvěřitelným svědectvím o srdečnosti a vstřícnosti jedné z našich recepčních na zubním oddělení. Vedení jí následně poslalo obrovskou kytici květin. V Canadian Medical jsme totiž tým s jediným cílem. Na každé interakci záleží. Každý pacient je důležitý. Oni jsou koneckonců důvodem, proč děláme to, co děláme.

MUDr. Barbara Taušová, vedoucí lékařka pediatrie a zdravotní ředitelka Canadian Medical

 

Celý článek vyšel na webu expats.cz.

 

Články a novinky

Novinka

Připravujeme: Nové pracoviště cévní chirurgie

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly? Pohybem i kompresními podkolenkami

Článek

MUDr. Lenka Rudolfová: Důležitá preventivní vyšetření pro ženy nad 45 let

Článek

MUDr. Tomáš Chmelenský: Rakovina prostaty a varlat každoročně postihne na 8 000 mužů

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Jarní alergie potrápí až čtvrtinu obyvatel. Příznaky nepodceňujte

Článek

Prevencí si ušetříte čas, bolest i finance, říká stomatolog

Článek

Psycholog radí: Jak přežít nakupování s malými dětmi

Novinka

FOTONA: Estetické a léčebné ošetření pokožky

Nechte si posílat novinky