Prenatální ultrazvuková diagnostika v CMC krok za krokem

Článek

05. 01. 2015

Specializované ultrazvukové vyšetření pro vyloučení vrozených srdečních vad i dalších závažných vývojových anomálií plodu nabízíme přímo na naší klinice.

V Centru prenatální ultrazvukové diagnostiky se Vám dostane péče špičkových odborníků – předního českého kardiologa prof. MUDr. Jana Marka, Ph.D., FESC, který pracuje v dětské nemocnici Great Ormond Street Hospital v Londýně, a jeho kolegy MUDr. Viktora Tomka, vedoucího lékaře echokardiografie ve Fakultní nemocnici v Motole.

Jak často se vrozené vady srdce vyskytují?

Vrozené srdeční vady se vyskytují poměrně často, z hlediska výskytu jde o postižení sedmi dětí na tisíc živě narozených. „Třetinu z nich představují skutečně závažné, život ohrožující vady. Ale například poruchy rytmu se dají úspěšně léčit, ještě než se dítě narodí. Vše se dá předem připravit tak, aby žena porodila do ideálních podmínek v prostředí, kde je připravený tým,“ vysvětluje prof. MUDr. Jan Marek.

Co v Centru prenatální ultrazvukové diagnostiky nabízíme?

– Specializované ultrazvukové vyšetření plodu od 18. gestačního týdne pro vyloučení:

 • vrozených srdečních vad,
 • anomálií cévního systému,
 • poruch oběhového systému plodu (fetoplacentární cirkulace),
 • poruch srdečního rytmu.

– Součástí vyšetření je standardní biometrie plodu a doplňující komplexní detailní ultrazvukové vyšetření pro vyloučení ostatních závažných strukturálních vývojových anomálií plodu – hrudníku a bránice, centrální nervové soustavy a páteře, uropoetického systému, orofaciální oblasti, končetin apod.

Kdy se specializované prenatální ultrazvukové vyšetření provádí?
 

 • Při přítomnosti rizikových faktorů
  Vyšetření doporučuje ošetřující gynekolog či genetik, může o něj požádat i sama těhotná při známé zátěži v rodině, včetně komplikací v předchozím či současném těhotenství.
 • Jako vyšetření screeningové (preventivní)
  Není omezeno doporučením. Lze se objednat jak na doporučení ošetřujícího gynekologa, tak na vlastní žádost.  Jde o preventivní vyšetření pro vyloučení závažných vrozených vývojových vad u fyziologického těhotenství bez přítomnosti rizikových faktorů.
 • Při nejasném nebo nespolehlivém ultrazvukovém nálezu při běžném vyšetření ošetřujícím gynekologem.

Specializované ultrazvukové vyšetření je podle mezinárodních doporučení indikováno při výskytu těchto rizikových faktorů:

 • Abnormální biochemický screening (nejčastěji základní triple test: alfa-fetoprotein, choriogonadotropin, estriol) – zvláště pro snížení rizika chromozomálních odchylek při rozhodování o odběru plodové vody (amniocentéze)
 • Abnormální ultrazvukový screening I. trimestru (např. ztluštění zátylku plodu – tzv. nuchální translucence)
 • Přítomnost vrozených srdečních a jiných vývojových vad v rodině
 • Spontánní úmrtí plodu nebo mrtvě narozené děti v předchozím těhotenství
 • Věk matky nad 35 let – zvláště pro snížení rizika přítomnosti chromozomálních odchylek při rozhodování o odběru plodové vody (amniocentéze)
 • Diabetes mellitus (cukrovka) u nastávající maminky nebo jiná chronická či vrozená onemocnění těhotné
 • Expozice zářením a jinými teratogeny – včetně užívání toxických léků, drog apod. 
 • Virové infekce v I. trimestru těhotenství
 • Léčená sterilita
 • Vrozené vývojové vady a chromozomální odchylky plodu prokázané na jiném pracovišti k doplnění detailní diagnózy před rozhodnutím o dalším osudu těhotenství
   

Kdo se může na vyšetření v CMC objednat a jak vyšetření probíhá?

Vyšetřujeme jak klientky v péči našich gynekologů, tak i ostatní těhotné ženy, které v naší péči nejsou. Pokud se nejedná o klientku CMC, je vhodné přijít k vyšetření se zprávou či doporučením ošetřujícího lékaře. Lze se ale samozřejmě objednat jen na vlastní žádost (bez doporučení lékaře).

Vyšetření v Centru prenatální ultrazvukové diagnostiky trvá 20 minut, je neinvazivní, provádí se speciálním ultrazvukovým přístrojem.

O výsledcích vyšetření nastávající maminku/rodiče informuje lékař ihned.

Návazná péče na špičkových pracovištích

Pokud se vyšetřením zjistí léčitelné postižení plodu, naše centrum může zajistit (ve spolupráci s ošetřujícím lékařem) porod ženy na specializovaném klinickém pracovišti (tzv. transport-in-utero) s možností okamžitého léčení novorozence včetně provádění nejnáročnějších operací. Tento postup významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu léčení. Převoz již narozeného a nemocného dítěte po porodu na specializované pracoviště je daleko riskantnější a může ovlivnit výsledek jinak dobře provedení operace.

V případech některých postižení existuje možnost léčebného zásahu již před narozením. U některých postižení (například život ohrožující porucha srdečního rytmu plodu) lze velmi dobře léčebně zasáhnout ještě před narozením a dítě tak zachránit bez následků.

K vyšetření v Centru prenatální ultrazvukové diagnostiky se můžete objednat na tel. + 420 235 360 133, kde získáte také informaci o ceně za vyšetření.

Články a novinky

Článek

Provozní doba klinik Canadian Medical o vánočních svátcích

Novinka

Povinnost respirátorů na klinikách Canadian Medical

Článek

Dieta s omezením tuků - radí nutriční terapeutka Mgr. Ing. Jitka Jirků z Canadian Medical

Článek

Gynekologická prevence zachraňuje životy

Článek

Klinika AFI zapůjčila bronzovou sochu Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

Článek

Prevence a léčba vbočeného palce

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

Omezení návštěv pacientů v lůžkové části jednodenní chirurgie na Waltrovce

Článek

Impetigo – formy, příznaky a léčba

Nechte si posílat novinky