Děti, jejichž příchod na svět doprovázely komplikace, vyžadují zvláštní péči

Článek

31. 05. 2018

Canadian Medical otevírá Centrum speciální péče pro děti poskytující komplexní péči o miminka, jejichž příchod na svět zkomplikovaly před porodem, po porodu anebo během něj nějaké rizikové okolnosti. O záměrech centra a i tom, pro jaké děti je určeno, hovoří vedoucí lékařka centra, neonatoložka MUDr. Patricia Zemanová Konopová.

V Canadian Medical vzniklo Centrum speciální péče pro děti. Mohla byste říct, pro jaké děti je centrum určeno? Centrum je primárně určeno pro děti s tzv. perinatální zátěží. To jsou novorozenci, jejichž příchod na svět doprovázely jakékoliv komplikace. Může se jednat o děti z rizikových těhotenství, o miminka, jejichž porod neproběhl standardně, anebo se vyskytly určité problémy v prvním měsíci po porodu. 

Mohla byste uvést konkrétní příklady? Patří sem především děti, které přišly na svět předčasně, a děti s nízkou porodní hmotností. Dále novorozenci, kteří měli bezprostředně po porodu dechové obtíže, byli resuscitováni, děti s porodním traumatem nebo s překonanou infekcí v novorozeneckém období. Specificky rizikovou skupinou jsou vícečetná těhotenství. Ale spadají sem i děti narozené akutním císařským řezem z různé indikace. Těch možností je celá řada. Důležité je, aby pediatr – nebo případně už gynekolog – dokázal rizika dobře vyhodnotit a doporučit specializovanou péči. Zde v Canadian Medical je spolupráce s pediatry a gynekology nastavena dobře, naši lékaři umějí rizikové děti rozpoznat a odeslat je k nám, ale obecně jsou rizika spíše podceňována a některé děti se ke specializované péči dostanou zbytečně pozdě, kdy už jsou některá poškození vážná, anebo dokonce i nevratná. Tahle skupina dětí je totiž ohrožena zvýšeným rizikem zdravotních potíží a neurovývojových poruch. Proto je důležitá včasně zahájena pravidelná komplexní péče, nejlépe v centru s návazností na další specializace a s možností podpory celé rodiny. Takže se jedná primárně o preventivní péči.  

Jaké problémy se u rizikových miminek můžou projevit? Jsou to nejčastěji odchylky psychomotorického vývoje. Včasně se projeví změnou svalového tonu, nesprávnými pohybovými vzorci, nepřiměřenou reaktivitou, dráždivostí či apatií, pomalu postupujícím vývojem nebo i jeho zastavením. Problémy jsou často komplexní, jednotlivé systémy v těle jsou velmi úzce propojeny a projevují se podobně. Tak třeba zachytíme, že dítě neprospívá, má problémy s příjmem potravy a zároveň poruchy pohybové koordinace, zpomalený vývoj. Když se podaří vyřešit přibývání na váze, má to pozitivní vliv na celkový vývoj. Odchylky je ale důležité zachytit včas a zahájit léčbu. Tím se dá zamezit dlouhodobým anebo i trvalým následkům.  

Jak se s dětmi s vývojovými problémy pracuje? Konkrétní intervence doporučuje neonatolog na základě anamnézy, se kterou miminko přichází, a podle toho, jak postupuje jeho celkový vývoj, a přístup je velmi individualizovaný. Často se u těchto dětí setkáváme s poruchami příjmu potravy a neprospíváním. Takové miminko pak potřebuje speciální výživové postupy a režimová opatření – tzv. orofaciální stimulaci – anebo zapojíme do péče nutričního terapeuta. U nedonošených dětí, které strávily velkou část svého života v odloučení od matky, je také velmi důležitá podpora vztahové vazby, tzv. attachmentu. Proto máme v týmu psychologa. Součástí včasných terapeutických intervencí jsou různé formy rehabilitace. U nás je známa především Vojtova reflexní metoda, ale už se hodně používají i jiné formy – Bobath koncept, polohování, handling anebo tzv. soft metody, míčkování, cvičení na overballu… Velmi účinná se jeví hippoterapie. Metodu volíme v úzké spolupráci s fyzioterapeutem. U starších dětí je velmi často potřeba logoped nebo ergoterapeut, který se zaměřuje na podporu jemné motoriky. Dle konkrétní situace spolupracujeme v rámci CM s řadou dalších specialistů. Jsou to především vývojový neurolog, pneumolog, alergolog, gastroenterolog, chirurg nebo oční lékař. Centrum péče o rizikové novorozence je založené na konceptu komplexní multidisciplinární péče, která zohledňuje různé vývojové aspekty i terapeutické přístupy. 

Působí v Praze taková centra i na jiných pracovištích? Ano, působí, ale jsou přetížená. Mezi rizikové novorozence dnes spadá zhruba 20 % narozených dětí a jen malé části těchto dětí se dostane komplexní dlouhodobé péče ve specializovaných ambulancích. Tyto děti jsou většinou v péči klasického pediatra, který nemusí všechny odchylky raného vývoje dobře diagnostikovat.

V čem se liší přístup vašeho centra od jiných pracovišť? Náš přístup je jiný v tom, že rodinám, které musí čelit nepříznivým okolnostem, poskytujeme veškerou péči v maximálním komfortu. Na konzultace je dostatek času, tým odborníků poskytujících péči je okamžitě k dispozici. Naše práce je týmová, vzájemně sdílíme zdravotní dokumentaci pacienta a konzultujeme léčební postupy. Dbáme na dobrou komunikaci mezi našimi specialisty a rodinami, které k nám přicházejí, a péče je poskytována v kultivovaném prostředí. 

Máte profesi, která je v mnoha ohledech náročná. Co vám při vaší práci dělá radost? Radost mám třeba z některých nedonošených miminek, jejichž vývoj probíhá navzdory nepřízni osudu dobře. Mají nízkou porodní váhu, stráví hodně času v inkubátoru a zpočátku se vyvíjejí pomalu a mají hodně problémů. Ale díky zácviku maminky, podpoře vztahové vazby, celkové práci s rodinou a díky mnoha dalším intervencím, které se včasně zahájily, se povede to, že ve dvou letech takové miminko dožene ve vývoji donošeného novorozence. Narodí se o čtyři měsíce dřív, a přesto to všechno dožene. To jsou chvíle, kdy mi moje práce dává smysl.

 

MUDr. Patricia Zemanová Konopová je atestovanou specialistkou v oboru pediatrie a neonatologie. Kromě kliniky Canadian Medical dlouhodobě působí na jednom z nejlepších neonatologických pracovišť v České republice – v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Studovala v Barceloně a v Londýně. Absolvovala stáž v Norsku na dětském oddělení Oslo University Hospital a Institute of Pediatric Research.

Články a novinky

Článek

Provozní doba klinik Canadian Medical o vánočních svátcích

Novinka

Povinnost respirátorů na klinikách Canadian Medical

Článek

Dieta s omezením tuků - radí nutriční terapeutka Mgr. Ing. Jitka Jirků z Canadian Medical

Článek

Gynekologická prevence zachraňuje životy

Článek

Klinika AFI zapůjčila bronzovou sochu Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

Článek

Prevence a léčba vbočeného palce

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

Omezení návštěv pacientů v lůžkové části jednodenní chirurgie na Waltrovce

Článek

Impetigo – formy, příznaky a léčba

Nechte si posílat novinky