Call centrum

+420 235 360 133

Pohotovost

mimo ordinační hodiny +420 724 300 301

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ (ÚPMD)