Call centrum

+420 235 360 133

Pohotovost

mimo ordinační hodiny +420 724 300 301

MUDr. Sausen Sládková

Vedoucí lékařka specializace alergologie