Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná metoda, jejímž primárním cílem je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Dříve byla tato zdravotnická disciplína označována také jako „léčba prací“. V zásadě jde o zachování si maximální soběstačnosti v běžných denních i pracovních činnostech a aktivitách volného času.

Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je tedy smysluplná činnost či zaměstnávání, u dětí hra.

Ergoterapie u dospělých jedinců

 • Ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činnosti (hrubá a jemná motorika, senzomotorika, orientačně kognitivní funkce, možnosti komunikace).
 • Hodnocení a nácvik ADL (activites of daily living, běžné denní činnosti) – např. jídlo a pití, oblékání, osobní hygiena, příprava jídla, jednoduchý nákup, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku apod., a to pomocí strandardizovaných testů, pozorování, rozhovorů s klientem a jeho rodinou. V optimálním případě terapie probíhá v domácím prostředí.
 • Ergoterapie pomáhá s výběrem kompenzačních pomůcek, které s klientem zkouší v reálných situacích a provádí zácvik i s rodinnými příslušníky.
 • Na základě vyšetření a analýzy funkčních schopností ergoterapeut sestavuje krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický plán. Ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností.
 • Zabývá se úpravami domácího a pracovního prostředí (oblast ergonomie).
 • Ve spolupráci s ostatními odborníky doporučuje vhodné pracovní a studijní začlenění osob se zdravotním postižením.

Ergoterapie u dětí

Ergoterapie se formou hry zaměřuje na podporu jejich vývoje v těchto oblastech

 • Běžné denní činnosti (ADL) – jídlo, pití, oblékání, použití toalety, lokomoce, pomůcky, úpravy domácího prostředí aj.
 • Hra a škola – úprava prostředí, možnosti stimulace pro aktivní zapojení HKK do hry, vhodné pozice pro hru, výběr hraček, možnosti grafomotoriky
 • Volný čas

Ergoterapie je vhodná pro děti s DMO, ADHD, diagnózou způsobující problémy v oblasti motoriky HKK, s problémy v oblasti grafomotoriky, s diagnózou způsobující opoždění psychomotorického vývoje, s Downovým syndromem nebo jinou genetickou vadou, s problémy s krmením či poruchou polykání. Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání

Ergoterapeutická péče v Canadian Medical

 • Ambulantní péče v ordinaci je vhodná pro konzultace s ergoterapeutem.
 • Home visit (domácí návštěva) je ideální pro pravidelné a déletrvající terapie. Výhodou je domácí prostředí, především u dětských klientů, kdy ve svém prostředí lépe spolupracují. Navíc můžeme provádět úpravy domácího prostředí přímo na místě.
 • Konzultace v MŠ, ZŠ, popř. na pracovišti – je optimální pro doplnění komplexní péče o klienta. U dětí je možná konzultace s učitelem, především v oblasti úpravy prostředí, vhodných aktivit pro stimulaci jemné motoriky a soběstačnosti i v oblasti grafomotoriky.
 • U dospělých klientů jde o úpravu pracovního prostředí z pohledu ergonomie.

Průběh ergoterapie

 • Terapie probíhá vždy na základě indikace lékařem.
 • Při první terapii ergoterapeut provádí vstupní vyšetření, stanoví si cíle a plán terapie, a to ve spolupráci s rodinou klienta. Četnost terapií je individuální – dle potřeby, případně na základě doporučení lékaře.
 • Dle potřeby během terapie probíhá spolupráce s lékaři (fyzioterapeutem, logopedem, psychologem), firmami poskytujícími kompenzační pomůcky, případně s dalšími odborníky.

Lékaři a ordinace

Vyberte kliniku

Vyberte obor léčby

Jazykové znalosti

Další nastavení

Zrušit všechny filtry

{{doctor.name}}

{{doctor.role}} , {{specialization}}

{{clinic}}

Jazykové znalosti: {{language}}

Nebyly nalezené žádné záznamy

Články a novinky

Novinka

Info o rezervacích do partnerských klinik nově v apce

Článek

Na mamograf bez obav. Nově do Mamocentra Waltrovka

Článek

MUDr. Barbara Taušová: Nechce lézt? Žádný strach, zvládne to!

Článek

Mgr. Pavla Marková: Máte sedavé zaměstnání? Chraňte své zdraví jednoduchými cviky

Článek

MUDr. Lucie Polák: Melanom vzniká i z nenápadných znamének

Článek

Gynekologická operativa v Canadian Medical: Kombinace kvality a komfortu

Článek

MUDr. Lucie Polák: Únavný boj s bradavicemi

Článek

Gynekologické záněty během života potrápí každou ženu

Článek

Na gynekologickou prevenci jednou ročně

Nechte si posílat novinky