Endokrinologie a diabetologie

Endokrinologie a diabetologie

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou žláz s vnitřní sekrecí. Mezi tyto žlázy patří například nadledviny, pohlavní žlázy, podvěsek mozkový (hypofýza), štítná žláza, příštítná tělíska a slinivka břišní. Tyto žlázy produkují hormony, kterých se v důsledku poruchy může tvořit buď málo, nebo naopak nadbytek. Podle toho pak vznikají příznaky ze zvýšené či snížené funkce.

Endokrinologická péče v Canadian Medical

Poskytujeme komplexní péči pacientům s diabetem a poruchami endokrinního systému. Týmová spolupráce specialistů Canadian Medical umožňuje diagnostiku a léčbu základních onemocnění a jejich případných komplikací. V případě potřeby (například chirurgické výkony) odesíláme klienty na specializovaná pražská pracoviště, se kterými spolupracujeme.

  • komplexní  diagnostická a léčebná péče pro pacienty s onemocněním žláz s vnitřní sekrecí (především štítné žlázy, příštítných tělísek, hypofýzy  a nadledvin)
  • sonografické vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek
  • indikace  a zajištění  širokého spektra krevních odběrů (zjištění hladiny hormonů)
  • vyšetření a léčba stavů spojených s nadprodukcí či sníženou tvorbou některých hormonů, kožní androgenní obtíže, poruchy související s klimakteriem
  • komplexní  diagnostická a léčebná péče pro pacienty s onemocněním osteoporózou (metabolickou kostní chorobou)
  • vyšetření osteoporózy na celotělovém kostním denzitometru
  • prevence zlomenin – hlavně obratlů a kyčlí

S jakými endokrinologickými onemocněními se setkáváme nejčastěji?

Jedná se o poruchy funkce a struktury štítné žlázy. V tomto směru zajišťujeme kompletní laboratorní a sonografickou diagnostiku včetně odběrů tkáně štítné žlázy tenkou jehlou a následnou léčbu. Častým onemocněním je osteoporóza, zejména u žen po menopauze. Touto problematikou se zabýváme v rámci endokrinologické a osteologické ambulance.

Velice častým problémem u žen je syndrom polycystických ovarií – onemocnění charakteristické poruchami cyklu, zastavením ovulace, neplodností a vznikem ochlupení na neobvyklých místech. Péči o tyto klientky zajišťujeme ve spolupráci s gynekologickými ambulancemi Canadian Medical.

Mnohem méně se setkáváme s poruchami příštítných tělísek, poruchami nadledvin či hypofýzy.

Diabetologická péče v Canadian Medical

Cílem léčby diabetu je zlepšit perspektivy a další vývoj onemocnění. V léčbě preferujeme individuální přístup, kdy vycházíme z typu diabetu, zdravotního stavu pacienta, respektujeme jeho potřeby a volíme takovou kombinaci léčby, která je pro něj bezpečná a optimální. Velký důraz klademe na změnu životního stylu v kombinaci s redukcí tělesné hmotnosti a zvýšením fyzické aktivity. V tomto směru spolupracujeme na naší klinice s nutričními specialisty.

Provádíme screening komplikací u všech diabetiků. Při jejich zjištění spolupracujeme v rámci Canadian Medical s dalšími odbornostmi – očními lékaři, kardiology, sonografisty, neurologem a cévním lékařem.

Ve spolupráci s gynekology z Canadian Medical jsme nově zahájili péči o těhotné ženy, u kterých byla zjištěna těhotenská cukrovka.

Nabízíme nadstandardní přístup každému pacientovi

Pacienti se u nás vždy setkají s kultivovaným přístupem, dobrou komunikací a léčbou na vysoké odborné úrovni. Pro každého pacienta je vyhrazen dostatek času na komplexní vyšetření a konzultaci jeho výsledků. Pacientovi řádně vysvětlíme diagnózu a stanovíme po konzultaci s ním i další průběh ošetření. Díky preciznímu plánování jednotlivých návštěv nemusí čekat hodiny v ordinaci, ale je objednán na přesný čas. Po dobu léčby, včetně té dlouhodobé, hlídáme, monitorujeme a objednáváme pacienty na kontroly, které jim vždy předem připomínáme prostřednictvím klientské zóny v chytrých telefonech.

Zajistíme návaznou odbornou péči i mimo Canadian Medical

Na specializované diagnostické výkony (například magnetická rezonance, kostní denzitometrie a podobně) objednáváme naše pacienty na příslušná pracoviště mimo Canadian Medical. Vyžaduje-li péče o klienta úzce specializovaný přístup, zajišťujeme tuto léčbu na spolupracujících pracovištích v Praze. Jedná se například o pokročilé orgánové komplikace diabetu (proliferující diabetická retinopatie, syndrom diabetické nohy), chirurgické zákroky na štítné žláze, těžké formy endokrinní orbitopatie a podobně.

Lékaři a ordinace

Vyberte kliniku

Vyberte obor léčby

Jazykové znalosti

Další nastavení

Zrušit všechny filtry

{{doctor.name}}

{{doctor.role}} , {{specialization}}

{{clinic}}

Jazykové znalosti: {{language}}

Nebyly nalezené žádné záznamy

Články z oboru Endokrinologie a diabetologie

Více článků

Nesladký život aneb jak žít s cukrovkou téměř naplno

Diabetes mellitus: Nevyzpytatelná hrozba s fatálními následky

Onemocnění štítné žlázy postihuje častěji ženy než muže

Poděkování za spolupráci MUDr. Boženě Kalvachové, CSc.

Články a novinky

Článek

Provozní doba klinik Canadian Medical o vánočních svátcích

Novinka

Povinnost respirátorů na klinikách Canadian Medical

Článek

Dieta s omezením tuků - radí nutriční terapeutka Mgr. Ing. Jitka Jirků z Canadian Medical

Článek

Gynekologická prevence zachraňuje životy

Článek

Klinika AFI zapůjčila bronzovou sochu Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí

Článek

Prevence a léčba vbočeného palce

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

Omezení návštěv pacientů v lůžkové části jednodenní chirurgie na Waltrovce

Článek

Impetigo – formy, příznaky a léčba

Nechte si posílat novinky