prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Odbornost: Gastroenterologie

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina


Životopis

Věnuje se pediatrické gastroenterologii, hepatologii a výživě.

Vzdělání:

 • Promoval na Fakultě dětského lékařství v Praze.
 • Po promoci pracoval na dětské klinice v Plzni a od roku 1968 v Praze.

Praxe:

 • Absolvoval řadu studijních pobytů na zahraničních klinikách se zaměřením na pediatrickou gastroenterologii ve Švédsku, v Belgii a v Německu, především v  Heidelbergu a Hannoveru.

Přednášková činnost:

 • Přednáší gastroenterologickou a hepatologickou problematiku českým a zahraničním studentům 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Přednáší českým i zahraničním postgraduálním studentům. v  kurzech pro přípravu kandidátů k atestaci z gastroenterologie a v  doškolovacích kurzech pořádaných Českou lékařskou komorou.
 • Podobně přednáší otázky výživy ve zdraví i nemoci.

Publikační činnost:

 • Je autorem monografie „Onemocnění jater v dětském věku“ a „Výživa v dětském věku“.
 • Je autorem řady kapitol věnovaných dětské gastroenterologii v dalších několika monografiích a učebnicích.
 • Je autorem a spoluautorem více než  180 článků v českých a zahraničních časopisech a byl řešitelem a spoluřešitelem několika grantů.

Členství v odborných společnostech:

 • člen European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition /ESPGHAN/
 • člen Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung
 • člen European Crohn´s and Colitis Organisation
 • člen České pediatrické společnosti
 • člen České hepatologické společnosti
 • člen České gastroenterologické společnosti
 • V roce 2003 byl presidentem kongresu European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, který se konal v Praze.
 • Několik let byl předseda a nyní je člen výboru Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu při České pediatrické společnosti.
 • Je předseda Společnosti pro probiotika a prebiotika, člen redakční rady časopisu Postgraduální medicína a předseda Akreditační komise pro dětskou gastroenterologii a hepatologii.

Články a novinky

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Článek

Horečku u dítěte vždy srazte.

Článek

Jak prožít zdravě vánoční svátky?

Článek

Imunita je náš obranný štít. Aktivujte ho správně nejen v boji proti koronaviru

Článek

Rozhovor na téma chřipka na ČRo Dvojka s MUDr. Miluší Vostradovskou

Článek

Deníky VLM o Lékaři online 24/7 s Vítězslavem Havlišem

Článek

Cítit se lépe, předcházet nemocem nebo zmírnit jejich průběh. Nejen proto má cenu dbát na správnou životosprávu

Nechte si posílat novinky