MUDr. Štefan Kukura

Vedoucí lékař klinik AFI a Hadovka

Odbornost: Nefrologie Praktické lékařství Vnitřní lékařství

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Němčina Ruština MaďarštinaV Canadian Medical působí od roku 2010


V Canadian Medical pracuji od roku 2010 a považuji to za místo, kde se mohu důstojně a zodpovědně postarat o své pacienty tak, abych si jejich důvěru udržel i do budoucna.

Zdravotní péči poskytuji ve třech klinických oborech, ze kterých jsem absolvoval příslušnou atestaci a tím získal odpovídající licenci od lékařské komory i specializovanou způsobilost v jednotlivých oborech.

Konzultace poskytuji v oborech vnitřní lékařství, všeobecné lékařství a nefrologie, navíc v indikovaných případech provádím i ultrazvukové vyšetření břicha v rámci klinického vyšetření.   

Mnoho mých nynějších pacientů si pamatuji, jako malé děti, které před lety doprovázely své rodiče při návštěvě kliniky, dnes jsou z nich dospělí lidé a mnozí z nich se už stali rodiči.

Ve své práci mohu zúročit zkušenosti z dlouholetého působení jak v menší okresní nemocnici, tak i na špičkovém vědeckém pracovišti a rovněž i několika pobytů na různých klinikách v zahraničí.


 


Životopis

Praktické lékařství je integrovaným lékařským oborem, ve kterém všeobecně zaměřený lékař poskytuje osobní, primární a kontinuální péči o zdraví nemocného a jeho rodiny.

Interní lékařství/vnitřní lékařství (také interní medicína, hovorově též interna) je jeden ze základních oborů klinické medicíny. Zabývá se diagnózou a převážně nechirurgickou léčbou onemocnění vnitřních orgánů u dospělých.

Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou onemocnění ledvin, transplantací ledvin a dialýzou. 


Vzdělání, stáže, kongresy:

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 1988–1994
 • Postgraduální specializace (včetně licence ČLK i osvědčení o specializované způsobilosti MZ ČR):
  – Vnitřní lékařství, atestace (23. 4. 1997)
  – Všeobecné lékařství, atestace (10. 12. 1998)
  – Nástavbová atestace z nefrologie (3. 11. 2003)


Stáže:    

 • Salzburg Cornell Seminar – kardiologie (Salzburg, 1995)
 • Winter school of Nephrology, Postgraduate Training Course, Nephrology, European Renal Association, (leden 2001, 2002, 2003)
 • Stáž na Klinice nefrologie, Transplantcentrum, Univerzitní nemocnice Würzburg, Německo, (září-listopad 2002)
 • International Course on Peritoneal Dialysis, Vicenza, Itálie (květen 2003)


Kongresy:    

 • Pravidelná účast na kongresech České nefrologické společnosti, kongresech ERA-EDTA (European Renal Association) a ISPD (International Society of Peritoneal Dialysis).
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích Společnosti všeobecného lékařství ČLS-JEP (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně) a ČLK (Česká lékařská komora).


Praxe:

 • 1994–1995 – Nemocnice s Poliklinikou Šahy, Slovenská republika
 • 1995–2000 – Nemocnice s Poliklinikou Mělník
 • 2000–2005 – Klinika nefrologie, Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, IKEM, Praha
 • 2005–2010 – Unicare Medical Center, Praha
 • 2005–dosud – Hemodialyzační oddělení Renart, s. r. o., Litoměřice
 • od 1. 8. 2010 – dosud – Canadian Medical Care, Praha


Přednášková činnost:

 • Pravidelná aktivní účast na vzdělávacích akcích – Postgraduate Training Course, Nephrology, European Renal Association (2001, 2002, 2003)
 • Četné prezentace na vzdělávacích akcích IKEM během působení na Klinice nefrologie IKEM
 • Vědecká a publikační činnost (výběr)
 • Neobvyklá manifestace tuberkulózy po transplantaci ledviny. Vnitřní lékařství, 49, 2003
 • Recurrence of sarcoidosis in renal allograft during pregnancy. Nephrology Dialysis Transplantation, Oxford, 2004
 • Foreign travel  and how to make your holidays abroad as safe as possible, IWAP 05/2005
 • Human Influenza and Avian Flu: Fact and Fiction, IWAP 01/2006  


Členství v odborných společnostech:

 • Česká lékařská komora (ČLK)
 • Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Česká nefrologická společnost (ČNS)
 • Česká společnost pro hypertenzi
 • ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association)
 • Funkční licence abdominální ultrasonografie

Články a novinky

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Proděláním infekce COVID-19 to nekončí: varuje MUDr. Miluše Vostradovská

Článek

Rozhovor s hlavním lékařem a pediatrem MUDr. Petrem Žáčkem, MBA, na téma péče o děti

Článek

Novinky ze světa aplikace myCANADIAN

Článek

Obrňte se proti borelióze

Novinka

Mimořádné omezení provozu klinik a klientské linky 9. - 12. 4.

Článek

Očkování proti COVID-19 v Canadian Medical

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Nechte si posílat novinky