MUDr. Sausen Sládková

Vedoucí lékařka specializace alergologie

Odbornost: Alergologie a imunologie

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina


Životopis

Léčí děti i dospělé s alergickými a imunologickými chorobami.

V rámci interdisciplinární péče s ostatními medicínskými obory se intenzivně věnuje těmto oblastem:

 • Potravinové alergie a potravinové intolerance
 • Slizniční imunita, střevní mikrobiom, neceliakální glutenová senzitivita, střevní dyskomfort, dráždivý tračník, apod.
 • Neplodnost a opakované potrácení - imunologické příčiny poruch reprodukce 
 • Chronické poševní infekce (kvasinkové, bakteriální…), infekce močových cest
 • Specifická alergenová imunoterapie – terapie vysoce účinná v léčbě alergických onemocnění a jako jediná mající potenciál odklonit atopickou reaktivitu směrem k fyziologické imunitní odpovědi.

Vzdělání:

 • 1997 – atestace z alergologie a klinické imunologie
 • 1992 – atestace z pediatrie
 • 1989 – II. lékařská fakulta UK Praha
 • stáže v zahraničí: Erlangen – Německo, Slovinsko
 • pravidelná účast na každoročním evropském alergologickém kongresu European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), každoročním americkém alergologickém kongresu The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) a vzdělávacích seminářích v ČR.
 • Jazyky: angličtina čeština, pasivně ruština

Praxe:

 • od r. 2003 dosud: ambulance alergologie a klinické imunologie Canadian Medical Care
 • 2000–2002:  Imunologické centrum Imumed Praha 1 = postgraduální vzdělávací akreditované pracoviště v alergologii a klinické imunologii
 •  1995 – 2000:  Nemocnice Na Homolce, ambulance alergologie a klinické imunologie - subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ vedené docentem MUDr. Petrů,
 • 1989– 1995:  Pediatrická klinika 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol

Přednášková činnost (od roku 2001):

 • Česká lékařská komora
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
 • Společnost všeobecného lékařství České republiky (SVL ČLSJEP)
 • Sdružení praktických lékařů České republiky (SPL)
 • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD)
 • Česká pediatrická společnost České republiky (ČPS ČLSJEP)
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS ČLSJEP)

Členství v odborných společnostech:

 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI)
 • Sdružení praktických lékařů (SPL)
 • Česká pediatrická společnost (ČPS ČLSJEP)

Související články


15. 01. 2018 Potravinové kožní testy odhalí alergii lépe než komerční alergeny

Potravinová nesnášenlivost bývá často nesprávně označovaná jako alergie. Ve skutečnosti jen velmi malá část těchto reakcí je pravou, imunologicky zprostředkovanou alergií. Význam potravinové intolerance bývá přeceňován. V mnoha případech ale není skutečná a potenciálně nebezpečná alergie diagnostikována vůbec, popřípadě je odhalena až se značným zpožděním.

Články a novinky

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Článek

Horečku u dítěte vždy srazte.

Článek

Jak prožít zdravě vánoční svátky?

Článek

Imunita je náš obranný štít. Aktivujte ho správně nejen v boji proti koronaviru

Článek

Rozhovor na téma chřipka na ČRo Dvojka s MUDr. Miluší Vostradovskou

Článek

Deníky VLM o Lékaři online 24/7 s Vítězslavem Havlišem

Článek

Cítit se lépe, předcházet nemocem nebo zmírnit jejich průběh. Nejen proto má cenu dbát na správnou životosprávu

Nechte si posílat novinky