MUDr. Marie Belejová Ph.D.

Odbornost: Praktické lékařství

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina

Praktický lékař musí být hlavně "praktický". Musí si umět se vším poradit, průběžně získávané znalosti a zkušenosti svém oboru tedy bohatě využiji. Líbí se mi jeho pestrost a možnost pomoci lidem s nemocemi těla i duše. Přestože mám spoustu zájmů a zálib, medicína je stále na prvním místě.


Životopis

Vzdělání

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – všeobecné lékařství
 • Lékařská fakulta UP Olomouc – Ph.D., obor Lékařská farmakologie a toxikologie, dizertační práce na téma "Farmakokinetika 3H-značených syntetických inhibitorů CDK"
 • Specializační způsobilost – všeobecné praktické lékařství

 

Absolvované kurzy

 • Dvousemestrální kurz farmaceutické medicíny
 • Dvousemestrální kurz IPVZ - Pracovní lékařství
 • Kurzy pro využití léčivých bylin v medicíně

 

Lékařská praxe

 • Lékař Odd. klinické farmakologie FN Olomouc – konzilia u lůžka, člen Antibiotické komise.
 • Praktický lékař a pracovně lékařské služby pro kat. I.-IV.: FTN Praha, Česká národní banka, ordinace Praha 9 a Praha 4.
 • Služby – Infekční odd. FTN Praha

 

Regulační úřad

 • Zaměstnanec Odd. klinického hodnocení SÚKL – posuzovatel preklinických částí žádostí o provedení klinického hodnocení léčiv v ČR.

 

Pedagogická a vědecká činnost

 • Odborný asistent Ústav farmakologie LF UP Olomouc – výuka farmakologie pro magisterský a bakalářský program a English programm.
 • Výuka farmakologie a patologické fyziologie – VOŠ MILLS Brandýs n.L. , obor Farmaceutický asistent.
 • Přednášky pro farmaceuty v rámci postgraduálního vzdělávání.
 • Aktivní a pasivní účast na mezinárodních kongresech – přednášky, postery.

 

Publikace odborné

 • Spoluautor knihy "Hormonální léčba karcinomu prostaty"
 • Spoluautor skript pro výuku farmakologie LF UP Olomouc
 • Články do odborných publikací

 

Publikace pro laiky

 • Autorka knihy "Léky pro laiky"
 • Série rozhovorů pro ČR Olomouc na téma volně prodejných léčiv a lékových interakcí.

 

Členství v odborných společnostech

 • Společnost všeobecného praktického lékařství ČL JEP
 • Společnost farmakologie a klinické farmakologie ČLS JEP
 • Sdružení praktických lékařů
 • Česká společnost psychosomatické medicíny
 • ČČK

Články a novinky

Novinka

Nově provádíme gynekologické vyšetření - expertní kolposkopii

Článek

Na slovíčko s „Andělem“ MUDr. Patrice Awonseba Baba-Musah

Novinka

Novinky v myCANADIAN: Asistent medikace a kontrola lékových interakcí

Novinka

Nechte své děti očkovat proti COVID-19 u pediatra na klinice AFI

Článek

Jaké jsou nejčastější bolesti a problémy v břišní oblasti a kdy je namístě vyhledat lékaře?

Článek

Chcete skoncovat s kouřením? Hledejte podporu u odborníka

Článek

Povánoční menu – po vydatné vánoční večeři malá změna

Článek

PF 2022

Článek

Doktor v mobilu

Nechte si posílat novinky