MUDr. Lucie Pešicová

Odbornost: Rehabilitace a fyzioterapie

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Němčina Ruština


V Canadian Medical působí od roku 2010

 

K rehabiliaci mě láká jednak můj zájem o pohyb, jednak komplexní přístup k pacientovi, vyplývající z multidisciplinární propojenosti tohoto zdánlivě malého oboru s ostatními lékařskými obory.

Jsem velice vděčná, že mohu současně pracovat na Klinice Rehabilitace FN Motol pod vedením profesora Koláře, který vypracoval koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace. Tento koncept vychází z principů vývojové kineziologie a je využíván k diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému. Pracuje s našimi pohybovými stereotypy nejen při sportovních aktivitách, ale i v běžných denních činnostech a jejich nápravu se snaží přeprogramovat na úrovni centrální nervové soustavy. Nezbytnou součástí je korekce dechového stereotypu, centrace kloubů, napřímení osového orgánu.

Při své práci využívám z dalších metod techniky měkkých tkání, masáže, mobilizace kloubních blokád, prvky senzomotoriky, práce se svalovými řetězci a reflexní Vojtovu terapii, dále techniky suché jehly k uvolnění spoušťových bodů, tzv. trigger points nebo reflexních svalových změn, kinesiotaping či rázovou vlnu.

Ve svém přístupu k pacientovi hledám vždy širší souvislosti mezi udávanými obtížemi, životním stylem a životní filosofií. Snažím se vést pacienty k pochopení velmi úzkého vztahu svalového aparátu a stavu duše – psychického stavu. K tomu využívám svých poznatků z interního lékařství a psychosomatické medicíny.

Radostným zpestřením je pro mne rehabilitační péče o dětské pacienty.


Životopis

Vzdělání, stáže, kurzy:.

 • 1994 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997 – 1. atestace – interní lékařství
 • 2008 – 2. atestace – rehabilitační lékařství
 • 1993 – odborná stáž – 
 • Regional Neurosciences Centre of Newcastle General Hospital and
 • Regional Rehabilitation Centre in Newcastle upon Tyne in England
 • 1992 – kurz sportovního maséra
 • 1998 - 1999 – kurz myoskeletální medicíny
 • 2004, 2006 – refresh kurzy myoskeletální medicíny
 • 2003, 2005, 2006, 2010 – kurzy vývojové kineziologie v manuální medicíně dle prof. Koláře
 • 2010 – kurz Medical taping concept
 • 2011 – kurz Koncept dynamické neuromuskulární stabilizace dle Koláře A, B, C
 • 2013 – 2014 –kurz Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnoz konceptu dle Vojty A, B, C, D, E
 • 2014 - 2015 kurz Diagnostika a terapie hybných poruch dospělých dle Vojty pro lékaře A, B, C
 • 2015 refresh kurz Medical taping concept
 • 2016 refresh kurz Vojtovy metody pro lékaře
 • 2016 kurz Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství
 • 2016 kurz Komplexní terapie pletence ramenního
 • 2016 kurz Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi
 • 2017 kurz Mobilizace v kontextu svalových řetězců
 • 2017 kurz Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu
 • 2017-2018 kurz Základní psychosomatická péče 1-7
 • 2018 kurz Uzavřená sebezkušenostní skupina v rámci psychosomatické péče
 • pravidelné kongresy a konference myoskeletální medicíny a léčebné rehabilitace

 

Praxe:

 • 1994 – 1998 – interní oddělení nemocnice Slaný
 • 1999 – 2007 – rehabilitační oddělení nemocnice Slaný
 • 2005 – dosud – Klinika rehabilitace FN Motol v Praze, vedoucí lékař dospělé ambulance a lůžkové části
 • 2010 – dosud – Canadian Medical
 • 2018 – doposud Centrum pohybové medicíny prof. Koláře

 

Přednášková činnost:

 • spoluúčast na výuce bakalářského a magisterského studia fyzioterapie 2. LF UK v Praze v Motole
 • spoluúčast na výuce oboru rehabilitace studia medicíny 2. LF UK v Praze v Motole včetně výuky zahraničních studentů
 • vedení řady bakalářských a diplomových prací studentů fyzioterapie 2.LF UK v Praze v Motole


Členství v odborných společnostech:

 • Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně
 • Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně

Články a novinky

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Cítit se lépe, předcházet nemocem nebo zmírnit jejich průběh. Nejen proto má cenu dbát na správnou životosprávu

Článek

Předali jsme výhru v soutěži s Frekvencí 1

Novinka

V týmu CM vítáme novou nutriční terapeutku

Novinka

Získali jsme akreditaci

Článek

Srdeční choroby nepřicházejí samy. Doprovází je zvýšený cholesterol, obezita a nezdravý životní styl

Článek

Diabetes mellitus: Nevyzpytatelná hrozba s fatálními následky

Novinka

Virtuální klinika se mění na Lékař online 24/7

Nechte si posílat novinky