MUDr. Kristina Straková

Odbornost: ORL - ušní, nosní, krční

Kliniky: Praha 4 – The Park

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Italština


Životopis

Odborné zaměření:

Sonografie hlavy a krku, onkologie hlavy a krku, onemocnění slinných žláz, plastická a rekonstrukční chirurgie hlavy a krku

 

Vzdělání:

08/2015 certifikovaný kurz sonografie hlavy a krku

10/2014 ukončené specializační vzdělávání v oboru Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

2003 - 2009 3.LF UK, Praha, obor- všeobecné lékařství

2001 - 2003 The English College in Prague, zakončeno International Baccalaureate

 

Odborná praxe a studijní pobyty:

09/2016 – dosud Ambulance ORL Zárubova, Ambulance ORL poliklinika Palackého

03/2015 – 03/2018 odborný asistent, 1.LF UK, Praha

10/2009 – 08/2015 Klinika otorinolarnygologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole

05/2014 – Weill–Cornell Uni. seminář, Salcburk, Rakousko

05/2011 – 04/2012 Divisione di Chirurgia Cervico Facciale, Instituto Europeo di Oncologia, Milan, Itálie

07/2008 kl. stáž Veracruz, Mexiko – Hospital Militar de Veracruz, Klinika plastické chirurgie a Gynekologicko–porodnická klinika

08/2007 kl. stáž Alexandrie, Egypt – Fakultní nemocnice v Alexandrii, Chirurgická klinika

07/2006 kl. stáž Recife, Brazílie, Instituto Materno Infatil de Pernambuco, Klinika plastické chirurgie

2006 - 2009 stáže na Klinice plastické chirurgie, FNKV, Praha

 

Členství v odborných společnostech:

ČLS JEP ORL

ČLK

 

Vybrané publikace:

Zobrazení slinných žlaz magnetickou rezonancí, Lisý J, Zábrodský M, Campr V, Kuchař M, Pipková R, Bouček J, Mikšík L, Straková K, Bejlková Z., Česká radiologie, 3/2014

Fyziologické hodnoty čichových testů v české populaci, Vodička J., Menšíková A., Balatková Z., Shejbalová H., Racková R., Matoušek P., Straková K., Pellant A., Chrobok V., Otorinolaryngologie a foniatrie, 3/2011

STRAKOVÁ K. Chondrosarkomy hrtanu. Praha, Klinika otorinolarnygologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, 2014. 24s Oponent atestační práce: prof. MUDr. Jan Plzák, PhD.

STRAKOVÁ K. Rozdíl ve vnímání chuti u pacientů s rozštěpovou vadou v korelaci s nálezem u zdravé populace a možné změny v morfologii chuťových pohárků. Praha, Univerzitra Karlova, 3. Lékařská Fakulta, 2009. 56s. Vedoucí diplomové práce: prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

PLZÁK J. – STRAKOVÁ K. Vyšetření dutiny ústní a hltanu. In ORL pro všeobecné praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Raabe, Kapitola 4.

Články a novinky

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Cítit se lépe, předcházet nemocem nebo zmírnit jejich průběh. Nejen proto má cenu dbát na správnou životosprávu

Článek

Předali jsme výhru v soutěži s Frekvencí 1

Novinka

V týmu CM vítáme novou nutriční terapeutku

Novinka

Získali jsme akreditaci

Článek

Srdeční choroby nepřicházejí samy. Doprovází je zvýšený cholesterol, obezita a nezdravý životní styl

Článek

Diabetes mellitus: Nevyzpytatelná hrozba s fatálními následky

Novinka

Virtuální klinika se mění na Lékař online 24/7

Nechte si posílat novinky