Vážení pacienti, i přesto, že jsme byli nuceni omezit provoz, jsme vám stále k dispozici a nadále poskytujeme péči našim pacientům. Z bezpečnostních důvodů není možné se na kliniku dostavit bez předchozího telefonického objednání. Prosím, kontaktujte naši klientskou linku, která je plně funkční a připravena vám pomoci s vašimi požadavky. Více informací ZDE.

TESTUJEME NA COVID-19, pro informace volejte 222 300 300

MUDr. Jiří Skřivan

Odbornost: ORL - ušní, nosní, krční

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina


Životopis

Vzdělání:

 • 1977–1984 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1980 – Davies’ School of English, Londýn, Velká Británie

Kvalifikace:

 • 1984 – promoce na lékařské fakultě, Fakulta všeobecného lékařství, Univerzity Karlovy v Praze
 • 1987 – atestace prvního stupně v oboru ORL
 • 1991 – atestace druhého stupně v oboru ORL
 • 1991–1998 – asistent výuky ORL, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1998 – senior asistent výuky ORL, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 1999 – vedoucí chirurgicko-klinického oddělení (chirurgické sály a personál)
 • 2001 – klinický náměstek pro výzkum a vývoj
 • 2001 – úspěšná obhajoba Ph.D. práce (s názvem: Prediktivní faktory kandidátů kochleární implantace)
 • 2002 – získání titulu mistra lékaře a lektora ORL

Profesní kariéra:

 • 1984 – současnost – oddělení ORL – chirurgie hlavy a krku, Univerzita Karlova v Praze
  Zastával následující funkce: odborný asistent postgraduálního vzdělávání studentů medicíny a bakalářu studující v oboru otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku, vedoucí lékař v oddělení pro pacienty, vedoucí lékař oddělení otologie a neurotologie a jeho ambulantního oddělení, vedoucí lékař kochleární medicíny a sluchových implantátů.
 • 2001 – současnost – mistr lékař na částečný úvazek a lektor na pozici ORL specialisty na částečný úvazek v ambulantním chirurgickém centru Canadian Medical Care v Praze

Stávající pozice:

 • Zástupce vedoucího oddělení otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku pro výzkum, vývoj a univerzitní záležitosti. Vedoucí chirurgických sálů (zodpovědný za denní plánování operací na čtyřech stanovištích, řízení 14 sester a plánování operací pro 30 chirurgů, podřízený vedoucímu oddělení).
 • Byl cestovním chirurgem navštěvující zahraniční ORL oddělení jako instruktor a lektor v otochirurgii, chirurgii moykového kmenu, kochleárních implantátů a Baha chirurgii (Litva, Lotyšsko, Polso, Rusko, Srbsko, Makedónie, Bulharsko, Rumunsko, Malta, Palestinská území, Kuwait a Omán).

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (1984)
 • Česká lékařská komora (1991)
 • Academicus Antonius Přecechtěl nadace otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (1992)
 • Výbor kochleárních implantátů (1996)

Publikační činnost (hlavní autor):

 • Skřivan J., Betka J., Kasík P., Jablonický P., Tichý S.: Poúrazové stenosy hrtanu a subglotického prostoru. Československá otolaryngologie, 38, 1989, No. 5, str. 302-305.
 • Skřivan J., Valvoda M.,  Betka J., Picka J., Tichý T.: Tinnitus u kandidátů kochleární implantace. Československá otolaryngologie, 40, 1991, No. 1, str. 1-6.
 • Skřivan J.: Otogenní nitrolební komplikace. Alberta, s.r.o., 1993.
 • Skřivan J., Betka J., Hroboň M., Rambousek P., Světlík M.: Sklo-ionomerní cement v rekonstrukci přerušeného řetězu kůstek. Choroby hlavy a krku, 2, 1995, str. 29-31.
 • Skřivan J., Betka J., Světlík M., Tichý T., Sedlák S.: Cochlear Implants  -  a Step Forward.
 • Abstracts of the Vth International Cochlear Implant Conference, 1.-3. květen, 1997, Grand Hyatt New York, New York City.
 • Skřivan J., Betka J., Světlík M., Tichý T., Sedlák S., Vačkář M., Topol M.: Cochlear implants in the Central Europe (Kochlearnaja implantacija v Centralnoj Evrope). Abstracts of the 3rd International Symposium, Modern Problems of  Pathology and Hearing (Sovremennyje problemmy fyziologii i patologii slucha), Moskva, 1.-3. červen, 1998, stránka 133.
 • Skřivan J., Zvěřina E., Betka J., Světlík M.,  Sollmann W.-P., Tichý T., Sedlák S., Topol M., Urgošík M., Mazanec R., Nevison B., Morris P.: The first auditory brainstem implant (ABI) in Czech Republic: otosurgical aspects (Pervaja stvolomozgovaja implantacija v Češskoj respublike: otochirurgičeskije aspekty).  Sovremennyje metody differencialnoj i topičeskoj diagnostiki narušenij slucha, Suzdal, 7.-8. prosinec 1999. Tezisy dokladov, str. 126-127.
 • Skrivan J., Zverina E.,  Sollmann W.-P., Betka J., Tichy T., Kraus J., Svetlik M., Kluh J.: Experience with Auditory Brainstem Implants in Czech Republic.  Skull Base  –  an Interdisciplinary Approach. Vol. 11, Supplement 2, červen 2001, str. 53-54. ISSN 1531-5010. Thieme, New York, Stuttgart.
 • Skřivan J., Zvěřina E., Sollmann W.-P., Betka J., Tichý T., Kraus J., Světlík M., Kluh J.: Experience With Auditory brainstem Implants in Czech Republic.  Book of abstracts. ČR, 2002, 5th European Skull Base Society Congress. ČR, Praha, 06/2001.
 • Skrivan J.,  Zverina E., Betka J., Světlík M., Kluh J., Sollmann W.P., Kraus J., Belšan T.: Auditory Brainstem Implant in Czech Republic. Abstract Book, 10th Danube Symposium, International Otorhinolaryngologic Congress, 16.-19. říjen, 2002, Dubrovník/Cavtat, Chorvatsko, ed. Srećko Branica, stránka. 24.
 • Skřivan J., Zvěřina E., Betka J., Kluh J., Kraus J.: Our surgical experience with large vestibular schwannomas. Otolaryngologia Polska – Polish Journal of Otolaryngology, 2004, LVIII, 1, str. 69-72.
 • Skřivan J., Betka J., Kuchař M., Hroboň M.: Short- and long-term results of stapedoplasties. Abstract Book and Final Program. The 3rd Baltic Otorhinolaryngology Congress, May 26-28, 2005, Vilnius, Litva, str. 7-8.
 • Skřivan J., Betka J., Zvěřina E., Kluh J., Šmilauer T., Kraus J., Tichý T., Sedlák S., Topol M.: Auditory brainstem neuroprosthesis  –  short review and own results.  Programme and Abstracts. Fifth Conference of the Czech Neuroscience Society held jointly with The Annual Meeting of the Network of European Neuroscience Institutes, Praha, 19.-21. listopad, 2005, str. 26.
 • Skřivan J., Betka J., Zvěřina E., Kluh J., Šmilauer T., Kraus J., Tichý T., Sedlák S., Topol M.: Sluchová kmenová neuroprotéza – historie, současný stav a výsledky. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 69/102, 2006, No. 3, str. 222-225.
 • Skřivan J., Betka J.: Bolesti v orofaciální oblasti (Orofacial pain, in Czech). Chapter in:: Pain,  monography of algesiology, editor Prof. Richard Rokyta, MD, PhD., Tigis, Praha, 2006, str. 508-514. ISBN 80-23500000-0-0
 • Skřivan J., Zvěřina E., Kluh J., Betka J., Tichý T., Kraus J.: Our experience with auditory brainstem implants. Skull base. An Interdisciplinary Approach. 8th European Skull base Society Congress, presentation abstracts. Editors-in-chief: Robert Spetzler, Michael Gleeson. Supplement 1, Vol. 17, May 2007. Thieme, New York, Stuttgart. ISSN 1531-5010; str. 27.
 • Skřivan J., Zvěřina E., Kluh J., Chovanec M., Pádr R.: Surgery of tympanojugular chemodectomas – our own results. Skull base. An Interdisciplinary Approach. 8th European Skull base Society Congress, presentation abstracts. Editors-in-chief: Robert Spetzler, Michael Gleeson. Supplement 1, Vol. 17, May 2007. Thieme, New York, Stuttgart. ISSN 1531-5010; str. 96.
 • Skřivan J.: Pirmine kaukoles pamato cholesteatoma. Otolaryngologijos aktualijos, Vol. 2(2008), No 4, p. 42-45. ISSN 1822-6795.
 • Skrivan J, Zvĕrina E, Kluh J, Chovanec M, Pádr R.: Our experience with surgical treatment of tympanojugular pragangliomas. Prague Med Rep. 2010;111(1): str. 25-34.
 • Skrivan J, Betka J, Zverina E, Vrabec P, Chovanec M, Borský I.: Complicated decisionmaking  in indications for auditory brainstem implant (ABI) in a patient with neurofibromatosis 2.  Prague Med Rep. 2007;108(3): str. 256-62.

Články a novinky

Novinka

Opatření související s výskytem koronaviru COVID-19

Novinka

Léčebně preventivní péče o kojence a batolata v době mimořádných opatření

Novinka

Otevírací doba v období svátků a prázdnin

Novinka

Testujeme na koronavirus (COVID-19)

Novinka

Zkrácení ordinační doby na pražských klinikách

Novinka

Omezení provozu - pobočka Waltrovka

Novinka

Omezení příjmu nových pacientů na pediatrii

Článek

Vši: Jak s nimi zatočit?

Novinka

Otevírací doba o státních svátcích a prázdninách

Nechte si posílat novinky