MUDr. Ingrid Janíková

Vedoucí lékařka rehabilitace a fyzioterapie

Odbornost: Akupunktura Rehabilitace a fyzioterapie

Kliniky: Praha 4 – The Park Praha 6 – AFI Praha 6 – Hadovka

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina Ruština

Můj přístup k pacientovi je holistický - celostní. Nemoc vnímám jako vychýlení z rovnováhy, a to na všech úrovních - fyzické, emoční i mentální.

Měla jsem to štěstí mít možnost  se dívat téměr denně po dobu 3 let na ruce "guru" manuální medicíny - profesoru Karlovi Lewitovi, který mne naučil klást důraz na celek těla a jeho funkci. Vnímat nepatrné odchylky v napětí tkání, a pomocí jemných myoskeletálních technik je optimalizovat. Řídit se jeho moudrem: "Kdo léči jen v místě bolesti, je ztracen". Proto vyšetřuji chodidla a pacientovu chůzi když ho trápí migreny, zajímám se o jeho zažívání když má výhřez ploténky, mobilizuji blokády hrudní páteře když trpí arytmií.

Využívám akupunkturu k léčbě bolesti a optimalizaci energií na meridiánech.

Během pěti let praxe na Klinice Rehabilitace ve FM Motol jsem se seznámila s konceptem Dynamické neuromuskulární stabilizace prof. Koláře, ve kterém se i dále vzdělávám. Specializuji se na problematiku pánevního dna které souvisí s těhotenstvím, obdobím po porodu i po menopauze. V hybném systému výrazně nacházíme souvislost mezi duševním stavem pacienta a funkčními poruchami, proto navštěvuji psychosomatické kurzy a konference. Často vhodně volený rozhovor či povzbuzení pomůže více než injekce.

Rehabilitační lékařství a fyzioterapie je obor který se velmi rychle rozvíjí. Je pro zvídavé, je neskutečně tvůrčí, baví mě.

Mou snahou je na základě znalostí z interní medicíny i rehabilitační specializace naučit pacienta vnímat své tělo, učit ho jak zacházet s dechem, jak aktivně rozeznat a "opravit" funkční poruchu dříve, než se promění v poruchu mechanickou, strukturální. Vést ho na jeho cestě k uzdravení.

 


Životopis

V rámci holistického (celostního) přístupu k pacientovi, na základně znalostí  interní a rehabilitační specializace provádí klinické vyšetření, diagnostiku a tuto léčbu:

 • Komplexní analýzu neuro-muskulo-skeletálního aparátu, diferenciální diagnostiku a strategii fyzioterapie
 • Léčbu bolestivých stavů hybného systému, zejména funkčních poruch (manuální myoskeletální techniky – chiropraxe, reflexní terapie, akupunktura, osteopatie, léčebné obstřiky, preskripce racionální farmakoterapie, fyzikální terapie a ergoterapie)
 • Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních sytémů včetně funkcí psychických (psychosomatická medicína)
 • Specializace v lymfologii
 • Problematika pánevního dna (léčba funkční ženské sterility, inkontinence, bolestivé kostrče, poruch stabilizační funkce páteře), fyzioterapie těhotných

Vzdělání, stáže, kongresy

 • 1981 – 1987 III. LF UK Praha
 • 1992 – I. atestace z interního lékařství
 • 1999 – II. atestace z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace 
 • 1996 – oprávnění odborné způsobilosti k provádění akupunktury
 • 1996 – odborná stáž – Langenargen SRN, Dr. Med. Alexander Kollmann;
  Použití Brügerovy léčebné metody při ambulantní diagnostice a léčení  funkčních poruch hybného systému
 • 1997 – odborná stáž Roma Vojta centrum – prof. Pavel Kolář
 • 1997 – oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, pravidelné refresh kurzy
 • 1997 – kurz manuální lymfodrenáže
 • 2000 – lektor – školitel kurzů manuální lymfodrenáže
 • 2002 – odborná stáž Liege (Belgie) Luc Lecoq – ostéopathe 
 • 2008 – pilates Medical koncept (Slovakia)
 • 2009 – kurzy psychosomatické medicíny
 • 2010 – kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace FN Motol Prof. Kolář
 • 2010, 2011 – osteopatické kurzy – Viscerální Manipulace – Barral Institut France
 • 2014 Weill Cornell Seminars Salzburg
 • Kongresy myoskeletální medicíny, Společnosti FBLR – každoročně
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích pořádáných Českou lékařskou komorou

Praxe

 • 2001–dosud – Canadian Medical, vedoucí lékařka specializace Rehabilitace a fyzioterapie
 • 2008–dosud – Prague Women Health Center – spolupráce s gynekologickou praxí
 • 2001–2008 – O&G Group Medical Clinic Prague 
 • 1999–2001 – Health Centre Prague 
 • 1995–1999 – Fakultní nemocnice Motol, klinika rehabilitace, sekundární lékařka, pedagogická činnost na II. LF UK
 • 1992–1995 – Nemocnice Kladno, interní oddělení, koronární jednotka, sekundární lékařka 
 • 1989–1992 – Nemocnice Kladno, lékařka v předatestační přípravě
 • 1987–1989 – Nemocnice Žilina, lékařka v předatestační  přípravě

Přednášková činnost

 • 2008–dosud – lektorka a odborná garantka kurzů s problematikou zdravého životního stylu pro  učitele a vzdělavatele dospělých ze zemí EU (kurzy v rámci programů  Comenius a Grundtvig)
 • 2010–dosud – lektorka a odborná garantka kurzů Prevence pohybových potíží při práci úředníka (průběžné vzdělávání úředníků, akreditace Ministerstva vnitra ČR)

Členství v odborných společnostech

 • Společnost rehabilitace a fyzikální medicíny Jana Evangelisty Purkyně
 • Společnost myoskeletální medicíny Jana Evangelisty Purkyně
 • International Society of Rehabilitation and Physical Medicine

Související články


19. 11. 2018 Magnetoterapie

Nově zavádíme mezi nabídku fyzioterapeutických metod Magnetoterapii. Co je magnetoterapie a jaké jsou její účinky nám vysvětlila MUDr. Ingrid Janíková, vedoucí lékařka specializace rehabilitace a fyzioterapie.

Články a novinky

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Článek

Horečku u dítěte vždy srazte.

Článek

Jak prožít zdravě vánoční svátky?

Článek

Operace karpálního tunelu endoskopickou metodou

Článek

Imunita je náš obranný štít. Aktivujte ho správně nejen v boji proti koronaviru

Článek

Rozhovor na téma chřipka na ČRo Dvojka s MUDr. Miluší Vostradovskou

Článek

Deníky VLM o Lékaři online 24/7 s Vítězslavem Havlišem

Nechte si posílat novinky