MUDr. Eva Vernerová

Odbornost: Alergologie a imunologie

Kliniky: Praha 6 – AFI

Jazykové znalosti: Čeština Angličtina


Životopis

Léčba dětí i dospělých pacientů s alergickými a imunologickými chorobami.

V rámci interdisciplinární péče s ostatními medicínskými obory se věnuje těmto oblastem:

 • Léčba bronchiálního astmatu včetně biologické léčby
 • Specifická alergenová imunoterapie 
 • Léková alergie
 • Potravinové alergie a potravinové intolerance
 • Chronické urtiky a ekzémy

 

Vzdělání:

 • 1978 – atestace 1.stupně z pediatrie, ILF Praha
 • 1984 – atestace z alergologie a klinické imunologie, ILF Praha
 • stáže v zahraničí: Memory University,Atlanta, USA
 • opakovaná účast na evropském alergologickém kongresu European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) a americkém alergologickém kongresu The American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI), účast na sympoziích o biologické léčbě astma bronchiale, kongresy České společnosti alergologie a imunologie
 • licence pro výkon vedoucí lékař.- primář pro obor alergologie a klinická imunologie
 • účast v celoživotním vzdělávání ČLK
 • Jazyky: angličtina, čeština, pasivně ruština


Praxe:

 • od června 2019 dosud: ambulance alergologie a klinické imunologie Canadian Medical 
 • od června 2019 dosud: Alergologická ambulance AlergoMedia, Praha 1
 • 2000-2019:  Ústav imunologie 2.LF UK a Fakultní nemocnice Motol, vedoucí lékařka ambulantní části
 • 1990–2000: Alergologické oddělení 3.LF UK a FNKV v Praze
 • 1984-1990: Alergologické oddělení 1. LF UK a 4.dětské kliniky VFN v Praze
 • 1978-1982:  Obvodní dětská lékařka, Praha 10
 • 1975-1978:  Dětské oddělení nemocnice Strakonice


Přednášková činnost (od roku 2001):

 • Výuka studentů 2.LF UK v Praze
 • Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie (ČSAKI)
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS ČLSJEP)
 • Společnost všeobecného lékařství České republiky (SVL ČLSJEP)


Členství v odborných společnostech:

 • Čestná členka společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI)

Články a novinky

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Článek

Horečku u dítěte vždy srazte.

Článek

Jak prožít zdravě vánoční svátky?

Článek

Operace karpálního tunelu endoskopickou metodou

Článek

Imunita je náš obranný štít. Aktivujte ho správně nejen v boji proti koronaviru

Článek

Rozhovor na téma chřipka na ČRo Dvojka s MUDr. Miluší Vostradovskou

Článek

Deníky VLM o Lékaři online 24/7 s Vítězslavem Havlišem

Nechte si posílat novinky