Mgr. Kateřina Halfarová, LL.M.

Odbornost: Psychologie

Kliniky: AFI - Praha 6

Jazykové znalosti: Čeština

 • psychologické poradenství, psychoterapie, krizová intervence
 • práce s celou rodinou, individuální, skupinová, párová
 • pedagogická psychologie – výukové a výchovné obtíže 
 • metodické doprovázení při online vyučování 
 • léčba, prevence závislostí 
 • digitální závislosti – mobilní telefony, PC, tablety, hry, … (prevence, intervence, diagnostika, léčba)
 • práce se stresem
 • vyrovnání se se ztrátou
 • řešení krizových situací
 • doprovázení náročným životním obdobím
 • řešení konfliktních situací
 • partnerská krize
 • komunikační problémy v rámci partnerského vztahu
 • nevěra, žárlivost, rozchody, rozvody 
 • pracovní a kariérní poradenství (včetně podpory vedoucích zaměstnanců - doprovázení, podpora, nástroje pro práci s emocemi, apod.)
 • osobnostní růst


Životopis

Praxe:

 • 2017 - 2021 - Osmička pro rodinu, Ředitelka příspěvkové organizace, Realizace rodinné politiky na úrovni obce
 • 2020 – dosud Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odborná spolupráce na přípravě Metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni
 • 2020 – 2021-  Česká zemědělská univerzita v Praze, Výuka studentů IVP (video trénink interakcí, sociální psychologie)
 • 2016 - Terapeutické centrum Modré dveře, Výkonná ředitelka, Založení nového centra pro rodiny s dětmi – pedagogicko-psychologické poradenství; psychoterapie; poradenství; koučink; mediace
 • 2015 – 2016 - Národní ústav pro vzdělávání, Odborný pracovník, psycholog, Vytváření koncepcí v rámci poradenských služeb ve školství. Spoluúčast na implementaci legislativy v oblasti školství do praxe. Tvorba standardů kvality v resortu školství a poradenství
 • 2011 – 2017 - BNV CONSULTING a.s., Lektor senior, Lektorování seminářů (soft skills) pro Siemens, České dráhy, státní správu – krajské, městské úřady, ministerstva
 • 2013 - 2017 - Remedium, o.p.s., Lektorování Manažerských dovedností, Úvod do řízení a supervize
 • 4/2012 - 9/2012 - Národní ústav pro vzdělávání Praha, projekt Centrum podpory inkluzivního vzdělávání, Odborný pracovník – psycholog, Poradenská, diagnostická a intervenční péče žákům, pedagogickému sboru a rodičům, mapování stavu realizace inkluzivního vzdělávání ve školách a jejich potřeb, participace na vypracování školních podpůrných programů spolupracujících škol
 • 2010 – 2015 - Centrum ALMA, Ředitelka centra, předsedkyně o. s., terapeutka, Management komplexních služeb pro ženy závislé na alkoholu, řízení lidských zdrojů, administrace a realizace evropských projektů (ALMA Work and Go 2013 -2015, Program podpory zaměstnávání ALMA 2013 – 2015)a projektů státních i obecných dotačních programů, individuální a skupinové poradenství, spolupráce s odborníky z oboru (psychiatrie, psychologie, sociální práce, státní správy)
 • 2012 - 2013 - Psychoterapie ANDĚL, Psychoterapeut, psycholog, Léčba závislostí, vztahové poradenství a terapie, sebepoznání, komunikační dovednosti, manažerské, dovednosti, stress management, mediace konfliktu
 • 2003 - Projekt Optimalizace systému vzdělávání supervizorů v sociálních službách, Remedium Praha
 • 2003 - 2006 - Dům na půli cesty DOM - sociální terapeut, Individuální práce s klienty (děti opouštějící dětské a výchovné ústavy) – vedení případu (case management); skupinová terapie, práce s rodinou, sociálními pracovníky a kurátory, zajišťování nepřetržitého provozu, práce v týmu (týmová supervize, intervize), klientelou mladiství ve věku 17 – 24 let bez rodinného zázemí (vycházející z institucí či z ulice)
 • 2002 - 2004 - PREV – CENTRUM, o. s. - lektor primární prevence, Lektorování žáků základních škol v rámci primární prevence drogových závislostí a dalšího rizikového chování
 • 1998 - 2001 - Zvláštní škola a pomocná škola, Speciálně pedagogické centrum ÁMOS - sociální pracovnice, Práce s rodinou, spolupráce s kurátory a sociálními pracovníky

 

 

Vzdělání:

 • CEVRO Institut Praha, Alternativní řešení sporů, Titul LL.M. 2020
 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Psychologie, speciální pedagogika 2001-2007, Titul mgr.
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Psychologie 2004-2009

 

 

Další odborné vzdělání:

 • 2014 Profesionální Interní kouč (ICF certifikát)
 • 2000 - 2004 Psychoterapeutický výcvik SUR (garance a akreditace Akreditační komise odborných společností)
 • 2002 Youth 2002 – Askov Hojskole, Dánsko
 • Certifikát Ambassador of Youth Policy in Practice
 • 2005 PBSP I., II. (Pesso - Boyden Systém Psycho - motor)
 • Imman Baardman (psychoterapeut a lektor PESSO, Nizozemí)
 • Life Story Work (zážitkový výcvikový program DOM)
 • Kimberly Woodhouse, Sue Withington (konzultantky z organizace BGWS, VB)
 • 2014 Výcvik motivačních rozhovorů
 • 2015
 • The Intelligence and Development Scales (IDS)
 • Diagnostika poruch autistického spektra
 • Diagnostika míry školní připravenosti užívání Maters - mapujícího testu školní připravenosti
 • Kurz seznamující s užíváním testu SON-R 2,5-7
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD v školní poradenské praxi

Články a novinky

Článek

Dovolená s dětmi: Co by nemělo v lékárničce chybět

Článek

Nástrahy prázdninových dní: Úžeh versus úpal

Článek

I slunce má svou stinnou stránku. Víte, jak pečovat o pokožku dětí a seniorů?

Článek

Jak vyzrát na křečové žíly?

Článek

Spalničky – příznaky, přenos a prevence

Novinka

MUDr. Jana Krabcová, Ph.D.: FOTONA umí omladit pleť i vyřešit kožní problémy

Článek

Snažíte se přestat s kouřením? Dodržujte pravidlo čtyř D!

Článek

Výsledky průzkumu: Klienti nás chválí a doporučují svým blízkým

Článek

Nově na AFI: Online Check-in

Nechte si posílat novinky