Představení vedoucích lékařů specializací Canadian Medical

Novinka

01. 09. 2021

Vážení klienti,

dovolte, abychom vám představili nové vedoucí lékařky a lékaře jednotlivých specializací Canadian Medical. 

 

Alergologie

MUDr. Martin Hospodka
Atestovaný lékař v oboru alergologie a klinické imunologie je členem evropských společností pro alergologii, klinickou imunologii a respirační medicínu. Společně se svými kolegy pokrývá veškerou problematiku alergií, imunologických poruch a s nimi spojených plicních onemocnění. Jeho filozofií je pátrání po příčině potíží a jejich cílené řešení.

 

Dermatovenerologie

MUDr. Helena Michalíková
Má atestaci I. a II. stupně v oboru dermatovenerologie, licenci pro výkon samostatné praxe a certifikáty pro práci s lasery, IPL, výplňovými implantáty, botulotoxinem a k provádění peelingu. Vystudovala 1. LF UK v Praze, pracovala ve FN Královské Vinohrady a působila jako vedoucí dermatoestetického oddělení v ISCARE I.V.F. Je členkou ČLK a Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Byla spoluřešitelkou několika grantů GAUK a výzkumných záměrů. Absolvovala řadu odborných stáží a školení (zejména v dermatochirurgii), včetně zahraničních (např. Izrael), má rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost a věnovala se i pedagogické praxi.

 

Fyzioterapie

Mgr. Pavla Marková
Absolvovala studium fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Při své praxi aktivně využívá znalosti z certifikovaných kurzů. Patří mezi ně např. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu nebo Dynamická neuromuskulární stabilizace a další. Mimo jiné se ve své praxi věnovala ambulantní fyzioterapii.

 

Gynekologie

MUDr. Miroslav Verner
Atestovaný lékař v oboru gynekologie a porodnictví. Je členem České lékařské komory, České gynekologicko-porodnické společnosti, Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG) a nositelem mezinárodního FMF certifikátu pro ultrazvukový screening v těhotenství. Ve své praxi se opírá o bohaté zkušenosti z porodního a operačního sálu, specializovaných ambulancí pro rizikové gravidity a onkogynekologii a další odborné vzdělávání. Při zdravotní péči čerpá rovněž ze svých zkušeností z pracovního pobytu v Německu. Publikoval řadu odborných článků a aktivně se účastnil tuzemských i mezinárodních kongresů.

 

Kardiologie

MUDr. Pavel Poláček
MUDr. Pavel Poláček vystudoval obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1998 absolvoval atestaci z vnitřního lékařství a v roce 2002 z kardiologie. Dříve působil mimo jiné v Nemocnici Písek, v záchranné službě Jihočeského kraje, na kardiologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a šest let pracoval na klinikách v Německu. Je členem České kardiologické společnosti.

 

Neurologie

MUDr. Ivana Kovářová
Atestovaná lékařka v oboru neurologie, která od promoce získala praxi na lůžkových odděleních i ve specializovaných ambulancích a centrech (Centrum pro demyelinizační onemocnění a Centrum pro terapii bolestí hlavy). Kromě své klinické práce je zapojena do přednáškové činnosti a výuky mediků na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je rovněž spoluřešitelkou grantů Grantové agentury ČR.

 

Oftalmologie - Oční

MUDr. Helena Hallová, CSc.

Erudovaná lékařka v oboru oftalmologie od své atestace pracuje na oční klinice VFN v Praze, kde se specializuje na mikrochirurgii oka. V operativě sítnice a čočky své dlouholeté zkušenosti rovněž předává při postgraduálním vzdělávání lékařů. Je kromě jiného členkou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.

 

Otorhinolaryngologie - ORL

MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., LL.M., MBA
Po studiu na 1. lékařské fakultě UK nastoupil na ORL oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, později pracoval na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol. Absolvoval atestační zkoušku I. a II. stupně. V letech 2001–2002 působil v Evropském institutu onkologie v italském Miláně se zaměřením na onkologickou a rekonstrukční chirurgii hlavy a krku. Více než 15 let byl primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Autor mnoha odborných sdělení, včetně kapitol v monografiích, laureát Kutvirtovy ceny za rok 2014. Od roku 2021 působí na ORL oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, je vedoucím lékařem Spánkového centra FTN.

 

Ortopedie

doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.
Atestovaný lékař v oboru ortopedie. Kromě studia všeobecného lékařství absolvoval na UK i postgraduální studium biomedicíny v oboru experimentální chirurgie. V posledních 14 letech se specializuje na chirurgii nohy a přednoží. V roce 2015 zavedl jako první v ČR rutinní používání miniinvazivních osteotomií kostí nohy, které umožňují léčbu plochonoží, deformit prstů a vbočeného palce nohy. Je autorem 33 odborných publikací a mimo jiné členem České společnosti pro ortopedii a traumatologii, České anatomické společnosti, European Foot and Ankle Society a Minimally Invasive Foot and Ankle Society.

 

Pediatrie

MUDr. Barbara Taušová, MBA
Je atestovanou lékařkou v oboru pediatrie. Kromě toho, že je spoluzakladatelkou společnosti Canadian Medical, je velmi dobrým příkladem lékaře, který se věnuje celoživotnímu vzdělávání, ať už v medicíně, nebo v managementu zdravotnických zařízení. Její dlouhá praxe v oboru obsahuje aktivní účast na mezinárodních projektech, konferencích a kongresech. Je vedoucí odborné rady EUC a mimo jiné členkou České neonatologické společnosti a Americké i Kanadské pediatrické společnosti.

 

Stomatologie

MUDr. Jitka Kárníková
Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor stomatologie. Po ukončení studia pracovala na Stomatologické klinice VFN v Praze, převážně na stomatochirurgii a maxilofaciální chirurgii, kde také složila atestaci I. stupně a získala osvědčení odbornosti ze stomatochirurgie a osvědčení odbornosti praktický zubní lékař. Nyní je vedoucí lékařkou stomatologie a věnuje se hlavně stomatochirurgii, implantologii a implantologické protetice.

MUDr. Petr Chalupa, MBA
Atestovaný lékař v oboru stomatologie. Titul MBA získal studiem oboru management ve zdravotnictví. Je členem České stomatologické komory a Oblastní stomatologické komory pro Prahu 6. Absolvoval řadu školení, např. v oblasti implantologie či fixní protetiky. Ve své praxi se zaměřuje na celkové rekonstrukce chrupu, estetickou stomatologii, všechny výkony konzervačního zubního lékařství a i na stomatochirurgické výkony.

 

Urologie

MUDr. Tomáš Chmelenský
Atestovaný lékař s vlastním osvědčením k výkonu lékařské praxe v oboru urologie. Je členem České urologické společnosti ČLS JEP. Ve své praxi vychází ze stáží v USA a Německu a z pracovních zkušeností v ÚVN v Praze a nemocnici v Příbrami, kde v roce 2012 provedl s týmem urologů jako první v ČR laparoskopické odstranění ledviny s jen třemi drobnými vstupy do těla. Věnoval se pedagogické činnosti, napsal několik odborných publikací a podílel se na výzkumných projektech.

 

Články a novinky

Novinka

Nechte své děti očkovat proti COVID-19 v Canadian Medical

Novinka

Povinnost respirátorů na klinikách Canadian Medical

Článek

Impetigo – formy, příznaky a léčba

Článek

Boj s podzimními neduhy musí mít řád

Článek

Bolesti břicha a jejich příčiny

Novinka

Canadian Medical získalo řadu ocenění za kvalitu

Novinka

Canadian Medical očkuje proti COVID-19 i bez předchozí registrace

Článek

Operace bez nutné hospitalizace – jednodenní chirurgie se stává trendem i v České republice

Článek

Očkování proti chřipce

Nechte si posílat novinky