Vážení pacienti, i přesto, že jsme byli nuceni omezit provoz, jsme vám stále k dispozici a nadále poskytujeme péči našim pacientům. Z bezpečnostních důvodů není možné se na kliniku dostavit bez předchozího telefonického objednání. Prosím, kontaktujte naši klientskou linku, která je plně funkční a připravena vám pomoci s vašimi požadavky. Více informací ZDE.

TESTUJEME NA COVID-19, pro informace volejte 222 300 300

Pediatrickou péči rozšiřujeme o obor neonatologie na pobočce AVIATICA

Novinka

22. 05. 2018 Centrum speciální péče pro děti

Canadian Medical od června 2018 znovu otevírá pobočku AVIATICA, kde vzniká nové Centrum speciální péče pro děti. Tedy nově rozšiřuje pediatrickou péči o obor neonatologie, který se zaměřuje na péči o fyziologické a patologické novorozence. 

 

Naše specializovaná neonatologická ambulance poskytuje komplexní péči novorozencům se všemi riziky, která se můžou vyskytnout v průběhu těhotenství (prenatálně), v souvislosti s porodem (perinatálně) nebo v navazujícím poporodním období (postnatálně). Tyto děti vyžadují velkou míru individuálního, multidisciplinárního a někdy i dlouhodobého přístupu.   

 

Děti s tzv. perinatální zátěží jsou:

 • Předčasně narozené děti před 35. gestačním týdnem 
 • Novorozenci s nízkou porodní hmotností – hypotrofičtí novorozenci (FGR)
 • Děti po prodělané perinatální a postnatální infekci (virové i bakteriální)
 • Novorozenci s patologickým nálezem na ultrazvukovém vyšetření centrálního nervového systému
 • Děti s anamnézou perinatální asfyxie    
 • Novorozenci s porodním traumatem (paréza periferních nervů horních končetin, faciálního nervu, fraktury)
 • Novorozenci s hyperbilirubinémií (v pásmu výměnné transfuze)
 • Novorozenci po porodu akutním císařským řezem z různých indikací (hypoxie plodu, abrupce placenty, patologický monitor CTG) 
 • Novorozenci z vícečetných gravidit
 • Novorozenci z mono/bi gravidity s TTTs syndromem
 • Novorozenci po fetálním výkonu v prenatálním období
 • Novorozenci s vrozenými vývojovými vadami (ortopedické vady, pedes equinovari)
 • Genetické syndromy (Downův syndrom) 

 

Pravidelná komplexní péče o tyto děti zahrnuje sledování v raném stadiu vývoje – vyšetření somatické, zhodnocení růstu, prospívání, nutrice a vyšetření psychomotorického vývoje. To obsahuje posouzení motorického a mentálního vývoje v jednotlivých obdobích dětského věku. Včasný záchyt odchylek ve vývoji umožní zahájení intervenčních programů ve spolupráci s dalšími specialisty.

 

Základní péči v ambulanci zabezpečuje pediatr se specializací v neonatologii a fyzioterapeut s kvalifikací pro práci s nedonošenými dětmi, který má dobré znalosti Vojtovy reflexní lokomoce, Bobath konceptu a dalších rehabilitačních metod. 

Po dohodě neonatologická ambulance spolupracuje úzce s řadou dalších specializací. Nejčastěji se jedná o tyto odborníky: 

 • Neurolog specializovaný ve vývojové neurologii
 • Psycholog, rodinný terapeut 
 • Nutriční, výživový terapeut
 • Logoped 
 • Ergoterapeut

 

Širší spektrum péče o novorozence s perinatální zátěží poskytují také tito specialisté:  

 • Pneumolog 
 • Gastroenterolog 
 • ORL specialista 
 • Kardiolog
 • Oční specialista 
 • Endokrinolog 
 • Hematolog 
 • Chirurg

 

Péče v ordinaci probíhá podle základního plánu, který obvykle zahrnuje tyto kroky: 

 • Vstupní prohlídka měsíc po propuštění: Somatické vyšetření, zhodnocení výživy, prospívání, psychomotorický vývoj, kontrola sluchu
 • Další schéma sledování nastaveno dle individuálních potřeb (doporučené kontroly v 3měsíčních intervalech)
 • Při dlouhodobé medikaci kontrolní krevní testy na posouzení anémie a osteopenie nedonošených miminek, řízení substituce železa, vitaminoterapie 
 • Doporučení a zajištění vyšetření ve specializovaných ambulancích – návaznost na specialisty v rámci CM, a to dle individuálních potřeb dítěte 
 • Koordinace multidisciplinární péče    

 

Již nyní se můžete objednat do neonatologické ambulance na pobočku Veleslavín či Walter k MUDr. Patricii Zemanové Konopové

 

Články a novinky

Novinka

Opatření související s výskytem koronaviru COVID-19

Novinka

Léčebně preventivní péče o kojence a batolata v době mimořádných opatření

Novinka

Otevírací doba v období svátků a prázdnin

Novinka

Testujeme na koronavirus (COVID-19)

Novinka

Zkrácení ordinační doby na pražských klinikách

Novinka

Omezení provozu - pobočka Waltrovka

Novinka

Omezení příjmu nových pacientů na pediatrii

Článek

Vši: Jak s nimi zatočit?

Novinka

Otevírací doba o státních svátcích a prázdninách

Nechte si posílat novinky