Noví vedoucí lékaři specializací neurologie a oftalmologie

Novinka

12. 12. 2022

V listopadu došlo ke změně na pozicích vedoucího lékaře specializace oftalmologie a neurologie. Vedení týmu očních lékařů se ujímá MUDr. Vadim Fridman MBA, FEBO. Tým neurologů Canadian Medical bude má na starosti MUDr. Eva Krasulová, Ph.D. V obou případech jde o erudované odborníky, kteří fungování svých týmů i celého Canadian Medical již dobře znají.  

NOVÁ VEDOUCÍ LÉKAŘKA SPECIALIZACE NEUROLOGIE: MUDR. EVA KRASULOVÁ, PH.D.

Vedení specializace neurologie od listopadu přebírá MUDr. Eva Krasulová, Ph.D., která nahradí stávající zkušenou lékařku MUDr. Ivanu Kovářovou.

Neurologie učarovala MUDr. Evě Krasulové, Ph.D. už během studia na 1. lékařské fakultě UK. Od roku 2004 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde působila 10 let na pozici vedoucí akutní příjmové ambulance a zástupce primáře. Její hlavní profesní zaměření představuje roztroušená skleróza a autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Postgraduální studium zakončila prací na téma Lymfocytární subpopulace, cytokinová produkce a transplantace kmenových buněk u pacientů s roztroušenou sklerózou. Jako lékařka věří v to, že lékařská péče musí být nejen na vysoké medicinské úrovni, ale také být péčí psychologickou a osobní.

 

Jak Vy sama vnímáte neurologii, co je podle Vás na této specializaci zásadní?

Neurologie je krásný obor, který se zabývá širokým spektrem diagnóz. Od častých bolestí hlavy až po jakékoliv postižení mozku, míchy či periferních nervů. V současnosti se navíc jedná o obor, kde jsme schopni významně pacientovi pomoci s jeho chronickými obtížemi, což ještě před několika desetiletími nebylo možné. Specialista neurolog bývá často osloven také v rámci mezioborové spolupráce, aby vyloučil neurologickou příčinu nejrůznějších všeobecných příznaků jako je vertigo, slabost, poruchy paměti, bolesti apod. Tuto spolupráci a společnou diskuzi nad obtížemi pacienta velmi vítám.

 

Na co se na své pozici vedoucí specializace neurologie chcete zaměřit?

Tým neurologů Canadian Medical zahrnuje zkušené specialisty s rozsáhlou praxí, za což mimo jiné vděčíme i dosavadní vedoucí specializace MUDr. Ivaně Kovářové. Chtěla bych se zaměřit na rozšíření ordinačních hodin, po které jsme na klinikách k dispozici. Jednotliví kolegové se v rámci oboru často věnují i úzce specializované problematice např. léčbě bolestí hlavy, epilepsii, extrapyramidovým či autoimunitním onemocněním. Budu se snažit, abychom tyto jejich subspecializace konzultačně více využívali. V neposlední řadě bych ráda zavedla v neurologické diagnostice a léčbě dostupnější ultrazvukové vyšetření, ambulantní lumbální punkce k vyšetření mozkomíšního moku nebo v rámci léčby kořenové obstřiky pod CT kontrolou. To jsou výkony, které mohou dále posunout neurologickou péči o klienty Canadian Medical.

 

NOVÝ VEDOUCÍ LÉKAŘ SPECIALIZACE OFTALMOLOGIE: MUDR. VADIM FRIDMAN, MBA, FEBO

MUDr. Vadim Fridman, MBA, FEBO působí jako oftalmolog také ve Fakultní nemocnici Bulovka a v očním centru Lensi. Pracoval rovněž jako oční konzultant onkologického týmu v řadě nemocnic a účastnil se mezinárodních studií Destiny a Genmab. Vystudoval Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je držitel mezinárodní zkoušky USMLE, MCCEE, FEBO a certifikátu GCP. Jako oční lékař oceňuje, že svým klientům může díky zázemí Canadian Medical poskytovat v tuzemském prostředí unikátní péči. Jeho odborným mottem je, že dobrý ambulantní oční lékař by měl mít dobré základy ve všech oblastech své specializace.

 

Jaké jsou vaše priority do příštích měsíců?

V poslední době se nám podařilo přivést do našeho týmu nové kolegy, dva se k nám ještě v blízké budoucnosti připojí. To s sebou přináší trochu jiný přístup, energii, znalosti, kterých můžeme využít. Kromě toho usilujeme o získání akreditace pro naše pracoviště. Chceme rozšiřovat spektrum našich vyšetření a vybudovat sály pro operativu. Posunout se tedy směrem k očnímu centru, které odpovídá současným trendům, a díky kterému budeme schopni odpovědět na prakticky veškeré problémy, se kterými se naši klienti potýkají.

 

Cílem tedy je skutečně komplexní péče?

Rozhodně. Máme skvělý tým, kvalitní vybavení. Smyslem naší práce je postarat se o klienta, neodesílat jej na vyšší pracoviště v případech, kdy jsme schopni mu pomoci u nás. Věnovat se medicíně a poskytovat dokonalou ambulantní péči v plném rozsahu. S tím souvisí i úprava či nový standard spektra vyšetření, které poskytujeme v rámci preventivní péče. V našem oboru se v poslední době odehrála řada věcí, oftalmologie se velmi posunula. Kvalitní preventivní medicína je tedy další pilíř, na kterém chceme i nadále stavět. V této souvislosti děkuji paní doktorce Hallové, že u nás vybudovala tak kvalitní základy oční péče. Kromě toho chceme také posílit určité slabé články, které v oftalmologii v rámci celé České republiky jsou. Jedná se například o oční diabetologické centrum, které ve své podstatě u nás neexistuje, a přitom je mimořádně potřebné. Máme v Canadian Medical ohromnou výhodu v tom, že jsme součástí unikátní sítě ambulantní péče, a díky tomu můžeme využít mezioborové spolupráce s našimi kolegy. V případě diabetologického centra to je například spolupráce s diabetologem, podologem, ale i dermatologem, neurologem. U nás máme všechny specializace pod jednou střechou.

 

Co vás osobně těší na ambulantní péči, kterou v Canadian Medical poskytujeme?

Je to právě tento integrovaný přístup k pacientovi. To říkám i kolegům, kteří k nám nově nastupují, a kteří mají stejně jako já praxi a zkušenosti ze soukromých klinik: žádný poskytovatel zdravotní péče, a to ani v nemocnici, neumožňuje v Česku takovou komplexní péči. Stává se mi, že moji klienti k nám objednají svoje rodiče, kteří žijí v zahraničí. Dovezou je k nám, protože se jim líbil náš přístup, šíře vyšetření. A právě vazba mezi lékařem a klientem, důvěra, je to nejcennější.

 

Články a novinky

Novinka

Nošení respirátorů na klinikách Canadian Medical

Novinka

Zkrácená provozní doba Waltrovky v pátek 17. 3. 2023

Článek

Bez léčby se minimálně u poloviny pylových alergiků rozvine astma

Článek

Šedý zákal – příčiny, projevy a léčba

Novinka

Vedoucím lékařem specializace ortopedie se nově stal MUDr. Šimon Kybal

Článek

Jak ustát jarní únavu?

Článek

Forbes: K doktorovi bez čekání. Jak si pohlídat zdraví, i když věčně nestíháte

Článek

Video s MUDr. Lenkou Rudolfovou: Co můžeme udělat pro svá játra, aby byla zdravá?

Novinka

Nové lékařské posily do týmů klinik

Nechte si posílat novinky