Nezapomínejte na preventivní prohlídky

Článek

08. 05. 2020

Pandemie koronaviru neodstranila ostatní zdravotní problémy, kterými pacienti trpí. Je proto třeba se zaměřit na prevenci, aby se z drobných zdravotních problémů nestaly fatální. Rozhovor s MUDr. Miluší Vostradovskou, internistkou a praktickou lékařkou pro dospělé a vedoucí lékařkou kliniky Waltrovka.

Paní doktorko, jak fungují praktičtí lékaři na klinikách Canadian Medical v této době, kdy nás všechny zastihla pandemie koronaviru?

Všechny kliniky i lékaři nadále fungují. Sice v omezené míře, někde pouze v rámci distanční medicíny (telefonické, mailové konzultace), ale všechny jsou v provozu. V úvodu jednoznačně dominovala právě zmiňovaná distanční medicína, nyní již převažuje standardní provoz. Ve zkrácené ordinační době jsme se snažili být našim klientům/pacientům plně k dispozici. V oborech, kde je nutný vizuální kontakt, jsme využívali moderní způsoby komunikace – skype, videorozhovory.  V současné době stále prodlužujeme ordinační hodiny a snažíme se rychle navrátit do ordinačních hodin před érou COVID-19.

Někteří pacienti potřebují zdravotní péči, která nesouvisí s koronavirem, i v době nouzového stavu, a to kontinuálně. Například chroničtí pacienti trpící diabetem nebo třeba srdečně-cévními onemocněními. Je to tak?

Přesně tak.  Není pouze onemocnění COVID-19, ale pacienti mají stále vysoký krevní tlak, bolesti na hrudi, dechové obtíže, bolesti břicha, gynekologické obtíže, oční obtíže a spoustu jiných zdravotních problémů. Ne každý respirační infekt znamená onemocnění COVID-19. Nadále provádíme všechna laboratorní vyšetření, přístrojová vyšetření. Očkujeme jak dětskou, tak dospělou populaci.

Na jaká vyšetření by lidé v rámci prevence neměli zapomínat?

Vše je dáno věkem pacienta, máme doporučení odborných společnosti, jsou dané jednoznačně periodicity preventivních prohlídek. Základem každé preventivní prohlídky je odebrání zdravotní anamnézy, resp. její aktualizace a klinické vyšetření. V jednotlivých věkových kategoriích jsou indikované příslušné laboratorní testy a s přibývajícím věkem pak některé specifické – jako vyšetření testu na okultní (skryté) krvácení, PSA (prostatický antigen = nádorový marker na prostatu), mamologické vyšetření, gynekologické vyšetření.

Jak je to s očkováním? Teď je aktuální očkování proti klíšťové encefalitidě, ale dospělí by neměli zapomínat asi ani na očkování proti tetanu, žloutence…

Každý praktický lékař v rámci preventivní prohlídky aktualizuje a „hlídá“ termíny příslušných očkování – takže nic se nezměnilo ani v rámci pandemie COVID-19. Po 10-15 letech očkujeme proti tetanu, vždy zvažujeme možnost využití vakcíny, kde je navíc vakcína i proti černému kašli.  Standardně doporučujeme očkování proti virové klíšťové encefalitidě, u pacientů nad 65 let zajištujeme očkování proti pneumokokové infekci.

Pevně věřím, že budeme zase cestovat jako v minulosti a budeme dbát na doporučená očkování do zahraničí, exotických zemí – proti žloutenkám A, B, břišnímu tyfu, žluté zimnici, vzteklině a dalším.

Všechny očkovací látky jsou samozřejmě na našich klinikách k dispozici.

Jak jako lékařka sama vnímáte celou dobu omezení a mimořádných opatření po dobu koronavirové infekce?

Každé omezení je omezením, ať už v našem soukromém, tak pracovním životě. V začátku pandemie byla omezení velmi striktní, přísná a nutná, ale uvolňování musí přijít a musíme se vrátit téměř k normálnímu, pro nás standardnímu, způsobu života. Jak v rámci pracovního režimu, soukromí, tak i sociálních kontaktů. Když bude zastavena ekonomika jako nyní – nebudeme připravení na eventuální další vlny nejrůznějších infekcí. Je třeba jít dál.  Příliš striktní opatření nám nezpůsobí zánik viru, virus tady je a bude i nadále. Důležitá bude kolektivní imunita, to znamená, že v populaci bude promořenost infekcí, budeme mít vytvořené protilátky, které nás na dobu určitou (nyní se hovoří o 1-2 letech) ochrání.  S koronavirem se musíme naučit žít. Dbát více na hygienu rukou, ploch, při jakémkoliv respiračním infektu budeme nosit roušku a chránit tím ostatní a nikdo se již nad tím nebude podivovat. Více budeme investovat do svého zdraví, posilovat imunitní systém.

Myslíte si, že se s těmito viry budeme setkávat v budoucnu častěji a měli bychom být připraveni na tyto eventuality?

Určitě, jak už jsem uvedla v předešlé odpovědi. Koronavirus tady je a bude i nadále. Pevně věřím, že se podaří připravit vakcínu proti infekci a pokud bude nutno ji obnovovat každoročně jako je to u vakcíny proti chřipce, bude to výborné. V současnosti se hovoří o tom, že toto onemocnění se objeví v další vlně na podzim. Máme dost času se na to připravit. Ať už po stránce vybavení ordinací, nemocnic osobními ochrannými pomůckami, tak po stránce mentální – býti psychicky připraveni na zvýšený stres vyplývající z obavy o zdraví své, své rodiny, zaměstnání, …

Mohou se lidé obecně nějakým způsobem sami připravit na typ takovéto nákazy posílením imunity, vhodnou stravou, pohybovými aktivitami, zlepšováním fyzické kondice?

Ano. Dodržovat zdravý životní styl, sportovat, nekouřit, pít alkohol jen v přiměřené míře. Po stresové práci myslet na odpočinek – aktivní i pasivní (dostatečný spánek). Vitamínů je k dispozici dostatek – ať už v přirozené formě, tak ve formě tablet.  A také dbát na kontrolu svých chronických onemocnění, chodit na pravidelné kontroly, a i právě na zmiňované preventivní prohlídky.

 

Články a novinky

Novinka

Očkování proti COVID-19 - cizí státní příslušníci

Novinka

Povinnost respirátorů na klinikách Canadian Medical

Novinka

Testujeme na přítomnost COVID-19 a protilátek

Novinka

Nová mobilní aplikace myCANADIAN

Článek

Koronavirus: Aktuální otázky a odpovědi, přijatá opatření, informace o testování

Novinka

Mimořádné omezení provozu klinik a klientské linky 14. - 17. 5. 2021

Článek

Svrab - přenos, léčba a prevence

Článek

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Článek

Ionizační kartáček na zuby: Skutečně funguje? Odpovídá MDDr. Zdeněk William Pelc, MBA

Nechte si posílat novinky