Call centrum

+420 235 360 133

Pohotovost

mimo ordinační hodiny +420 724 300 301

Operace vbočeného palce v režimu jednodenní chirurgie je efektivní